IFAD er det internasjonale fondet for jordbruksutvikling og har 177 medlemsland. Norge har vært med siden etableringen i 1977. Fondet er en særorganisasjon i FN med hovedformål å bekjempe fattigdom på landsbygda i utviklingsland.

– Situasjonen i det globale matvaremarkedet gjør IFAD mer viktig enn noensinne. Matsikkerhet og behovet for å produsere mat i alle land i verden er løftet høyt på dagsorden, både av våre egne myndigheter og FN. Da må det investeres i landbruket og her er IFAD helt sentral, sier Gimming.

Han forteller videre at på møtet orienterte Bondelaget om den norske landbruksmodellen og hvor viktig organisering har vært opp igjennom tidene for norske bønder.

– Det virket som interessen var stor for å høre om hvordan den norske modellen bidro og bidrar til å styrke den norske bonden, sier Gimming.

Ville høre om den norske landbruksmodellen

IFADs president var nysgjerrig på den norske landbruksmodellen med importvern, jordbruksforhandlinger, markedsregulering og eiendomspolitikk fungerte i praksis. Han ville gjerne også høre om klimaarbeidet i norsk landbruk og mottok Landbrukets klimaplan.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim fortalte om hvordan den norske modellen og norske erfaringer er et bakteppe for den nye strategien «Kraftsamling mot svolt». Bondelaget orienterte også om vårt utviklingsprosjekt i Malawi i samarbeid med Utviklingsfondet.