Seniorrådgiver Anders Huus.Seminaret finner sted på Stortinget der seminardeltakerne blir utfordret på om

  • dagens norske landbrukspolitikk har spilt fallitt og hvordan vil landbruket og matvaremarkedet i Norge se ut i framtiden?

Det er partileder Siv Jensen som åpner seminaret, og foruten seniorrådgiver Anders Huus, deltar landbruksforsker Ivar Gaasland, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Anne Merete Furuberg, direktør Thomas Angell fra Virke, direktør Ivar Pettersen i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, direktør Bård Gultvedt i Norgesgruppen og Søren Hendriksen fra Arla Foods i København. I tillegg vil en representant fra TINE delta på seminaret.