Mistanke om storfesykdommen BSE

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

En rutinemessig prøve av ei ku i Nord-Trøndelag har gitt indikasjoner på mulig BSE (kugalskap).

Tirsdag ettermiddag meldte Mattilsynet  at prøver av ei ku i ei besetning i Nord-Trøndelag viser indikasjoner på BSE, kugalskap. Oppfølgende prøver av kua ble onsdag analysert med positivt resultat, noe som styrker mistanken om BSE ytterligere. Prøvene blir nå analysert videre i et referanselaboratorium i Storbritannia for å bekrefte eller avkrefte diagnosen, og for å finne ut om det dreier seg om den klassiske formen for BSE hvor smitten har kommet via fôr, eller om det er en atypisk variant som man antar har oppstått sporadisk.

Gjennomgang av besetningen hvor den mistenkt smittede kua kommer fra viser at fire avkom fra denne kua kan ha en økt risiko for smitte. Disse dyrene er lokalisert og flyttes ikke fra sine besetninger før endelig diagnose er avklart. Dette er i tråd med Mattilsynets rutiner.

Ingen tilfeller i Norge tidligere

Siden 2001 har man testet 273 000 norske storfe for kugalskap uten noen positive funn, og det er derfor liten grunn til å frykte at det vil dukke opp nye tilfeller.

- Vi stoler på at Mattilsynet følger opp saken på en god måte. Myndighetene har strenge regler og rutiner for håndtering av slike tilfeller for å sikre dyrehelse og mattrygghet, og vi er glad at forvaltningen tar dette på alvor og jobber for å få avklart situasjonen, sier seniorrådgiver i Norges Bondelag, Ingrid Melkild.

BSE er en sykdom som rammer voksent storfe og som påvirker dyrets hjerne og sentralnervesystem. Kua som hadde indikasjoner på smitte var ei femten år gammel ku.  Denne kua er nå destruert og ikke sendt til slakt.

Hele besetninga er nå pålagt rutinemessige restriksjoner. Ingen dyr kan komme inn eller ut av gården. Mattilsynet kartlegger nå hvor kua kommer fra, og andre forhold rundt dette dyret.

Håper på rask avklaring

- Vi er opptatt av at bonden blir ivaretatt på en god måte og sikres nødvendig informasjon om tiltak og oppfølging. Det er belastende å måtte vente på endelig avklaring av diagnosen, så vi håper at det ikke går for lang tid før man får endelig prøveresultat, sier Melkild.

BSE kan overføres til mennesker gjennom kjøttprodukter. Men alle deler av storfeslakt som kan inneholde BSE-smitte blir rutinemessig fjerna på slakteriet, og sendt til destruksjon for å sikre at smitten ikke kommer inn i maten vår, opplyser Mattilsynet. De understreker også at det ikke er farlig å spise storfekjøtt eller drikke melk.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere