Arild kom til organisasjonen i 1994 som konsulent i avdeling for regnskap og juridisk service. Utdanning fra Norges Landbrukshøgskole og jobberfaring i Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning var solid bakgrunn for oppgaven. Allerede i 1997 ble han avdelingsleder samme sted. I 2011 fikk han nye oppgaver som næringspolitisk sjef og i 2018 tiltrådte han som administrasjonssjef.

Arild var en sentral lagspiller i Bondelaget – en lagbygger. Organisasjonskultur betyr mye i Bondelaget, det passet godt til Arilds lynne. Vi lærte å kjenne Arild som en positiv bidragsyter i alle sammenhenger, enten det handlet om fag eller å skape god stemning. Som allsidig musiker var han sentral i «Bondelagets husorkester», under EU-kampen, under aksjoner og på mange interne arrangement. Han var opptatt av at vi skulle holde oss i form, en humørspreder og ville at alle skulle trives.

Talentet som organisator og leder ble fort synlig. Gode evner som personalleder ga seg utslag i høg trivsel på hans avdeling. Personalledelse interesserte Arild, og han tok tilleggsutdanning på feltet. Bevisste tiltak og markeringer av positive resultat var et varemerke. Ingen på Arilds lag følte seg oversett eller glemt, han fikk fram det beste i medarbeiderne.

Å levere gode verktøy til bonden når det gjelder driftsøkonomisk kompetanse og økonomistyring er en viktig oppgave for Bondelaget. Vi var tidlig ute med databasert regnskapsføring og utvikling av systemer og programvare var prioritert. Arilds gode forståelse av IT-systemer og utviklingsmuligheter var viktig for DUETT-programmet og for de svært ettertraktede skatte- og økonomikursene.

Arild Bustnes kom fra gård i Mo i Rana i Nordland. Det betydde mye for hans sterke engasjement for norsk landbruk. Han hadde god kjennskap til bondens hverdag, og dette holdt han ved like som regnskapsfører for flere bønder i tillegg til jobb i Bondelaget. Som leder for ulike avdelinger fikk han en djup innsikt i og oversikt over økonomien, rammevilkåra og forholda i næringa. Velferdsordninger og at bønder skulle ha samme mulighet til ferie og fritid og tilgang til sosiale ordninger var et fagfelt Arild var spesielt opptatt av.

Bondelagets næringspolitiske sjef er sentral i jordbruksforhandlingene. Teamet som jobber opp mot forhandlingsutvalget må fungere godt. Arild hadde stålkontroll på alle dokumenter, innspill fra fylkeslag og organisasjoner. Med sin oversikt og store arbeidsevne var Arild Bustnes en påle i Bondelaget.

Etter mange år og i ulike stillinger i Bondelaget hadde Arild en stor bekjentskapskrets i landbrukets organisasjoner. Både tillitsvalgte og ansatte kjente han som en vennlig og imøtekommende person. Alltid positiv, alltid villig til å hjelpe, aldri negativ. Da Arild ble sjuk i fjor høst var det vanskelig å forstå at han ikke kunne være like sterk og den samme glade gutten. Savnet, når han nå er borte, er stort for oss kollegaer. Vi tenker også på Britt og guttene, som har gode minner, men må føle et endeløst savn.

Ordene fra Ellinors vise av Klaus Hagerup kan passe på Arilds virke for landbruket og bonden, og kanskje hans drømmer:

Og dæm som har en liten gård,

nån kyr og ei gjeld dem ikkje klare.

Æ drømme at dæm får en vår

dæm bruke te nå’ meir enn det å spare.

 

Æ drømme at vi får en vår

da undertrøkkinga på jorda stanse.

Ei ny tid kommer sjøl om fjellan står,

og det bli like fint å jobbe som å danse.

 

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær