Ministermøte om ulv

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Ulven herjer i beiteområder i Gran og Hurdal

Fredag 23.juni skal bondeorganisasjonene møte ministerne Vidar Helgesen og Jon Georg Dale for å diskutere beitenæringens situasjon etter de mange ulveangrepene denne våren.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit inviterte landbruks-og matinister Dale og klima-og miljøminister Helgesen til hastemøte i forbindelse med ulveangrepene i Hurdal kommune og Gran kommune. Bakgrunnen for møte er å gå igjennom flere praktiske sider som ulveangrepene fører med seg for beitenæringen.

Dramatisk situasjon

Situasjonen er svært dramatisk for mange beitebrukere, spesielt i områdene Hurdal og Gran, der ulveangrepene har resultert i store lidelser for beitedyra de siste ukene.

Flere tiltak har blitt satt inn i jakten på ulven, blant annet bruk av plotthund. Fellingstillatelser er blitt gitt til lokale jaktlag som også har fått støtte fra Statens naturoppsyn.

Situasjonene er fortsatt dramatisk og uavklart for de som bor i de berørte områdene. Under møte ønsker Norges Bondelag å ta opp både den akutte situasjonen som beitenæringen opplever og den langsiktige forvaltningen av ulv.

- På grunn av ulvens herjinger holder mange sauebønder sauene tilbake på innmarksbeite. Dette er ikke bærekraftig på sikt fordi man tærer på vinterens fôrressurser. Man får også økt smittepress blant dyrene fordi så mange dyr blir holdt tilbake på relativt små areal, sier Einar Frogner, styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag.

Langsiktige løsninger

Han forventer konstruktive samtaler med myndighetene i en svært vanskelig tid for næringen.

- Vi ønsker å ta opp den langsiktige forvaltningen av rovdyr. Vi mener det er avgjørende å ta ut ulv i forkant av beitesesongen. Da minimerer man risikoen for store dyrelidelser samtidig som man ivaretar menneskene som lever med dette nært innpå seg hver eneste dag. Alle som har opplevd ulveangrep vet hvilke påkjenning det er, understreker Frogner.

Han peker på at det er viktig at ulvesona ikke blir et ulvereservat.

- Det må være plass til beitenæringen også innenfor ulvesonen. I dag har ulven forrang. For å få til en bærekraftig løsning må vi ha en forvaltning som ivaretar både næring og rovdyr, sier Frogner.

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere