Ministermøte om ulv

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Ulven herjer i beiteområder i Gran og Hurdal

Fredag 23.juni skal bondeorganisasjonene møte ministerne Vidar Helgesen og Jon Georg Dale for å diskutere beitenæringens situasjon etter de mange ulveangrepene denne våren.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit inviterte landbruks-og matinister Dale og klima-og miljøminister Helgesen til hastemøte i forbindelse med ulveangrepene i Hurdal kommune og Gran kommune. Bakgrunnen for møte er å gå igjennom flere praktiske sider som ulveangrepene fører med seg for beitenæringen.

Dramatisk situasjon

Situasjonen er svært dramatisk for mange beitebrukere, spesielt i områdene Hurdal og Gran, der ulveangrepene har resultert i store lidelser for beitedyra de siste ukene.

Flere tiltak har blitt satt inn i jakten på ulven, blant annet bruk av plotthund. Fellingstillatelser er blitt gitt til lokale jaktlag som også har fått støtte fra Statens naturoppsyn.

Situasjonene er fortsatt dramatisk og uavklart for de som bor i de berørte områdene. Under møte ønsker Norges Bondelag å ta opp både den akutte situasjonen som beitenæringen opplever og den langsiktige forvaltningen av ulv.

- På grunn av ulvens herjinger holder mange sauebønder sauene tilbake på innmarksbeite. Dette er ikke bærekraftig på sikt fordi man tærer på vinterens fôrressurser. Man får også økt smittepress blant dyrene fordi så mange dyr blir holdt tilbake på relativt små areal, sier Einar Frogner, styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag.

Langsiktige løsninger

Han forventer konstruktive samtaler med myndighetene i en svært vanskelig tid for næringen.

- Vi ønsker å ta opp den langsiktige forvaltningen av rovdyr. Vi mener det er avgjørende å ta ut ulv i forkant av beitesesongen. Da minimerer man risikoen for store dyrelidelser samtidig som man ivaretar menneskene som lever med dette nært innpå seg hver eneste dag. Alle som har opplevd ulveangrep vet hvilke påkjenning det er, understreker Frogner.

Han peker på at det er viktig at ulvesona ikke blir et ulvereservat.

- Det må være plass til beitenæringen også innenfor ulvesonen. I dag har ulven forrang. For å få til en bærekraftig løsning må vi ha en forvaltning som ivaretar både næring og rovdyr, sier Frogner.

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere