Mer om jordbruksavtalen

Publisert 15.05.2016
 • Tips en venn om denne siden

Dette er hovedtrekkene i avtalen for 2017.

Bondelaget, her ved leder Lars Petter Bartens, kom søndag til enighet med staten om en jordbruksavtale for 2017.

 • 15. mai inngikk Norges Bondelag avtale med staten i jordbruksoppgjøret for 2017.  Dette er hovedtrekkene i avtalen. 
 • Totalramme på 350 millioner kroner. Dette er 260 millioner kroner mer enn statens tilbud. 
 • Budsjettoverføringene til jordbruket økes med 100 millioner kroner, som er 170 millioner kroner mer enn tilbudet fra staten.
 • Avtalen gir øker inntektsmulighetene i landbruket med 10.700 kroner pr. årsverk i 2017. Det er 5900 kroner mer enn i tilbudet. 
 • Bondelaget har fått gjennomslag for å styrke kornproduksjon, storfekjøtt og klimatiltak

Målprisene endres slik

• Melk  + 5 øre/l
• Svin   + 9 øre/kg
• Potet  + 15 øre/kg
• Frukt og grønt    + 2,5%
• Mathvete  + 9 øre/kg
 •Rug  0 øre/kg
• Bygg, oljevekster og erter + 7 øre/kg
• Havre  + 6 øre/kg

Bedre resultat for små og mellomstore bruk

Økonomien er styrka gjennom å øke driftstilskuddet med 8000 kr pr bruk og husdyrtilskuddet med 241 kr for de første 16 kyra.

Utslag for noen av referansebrukene

Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk, inkludert kostnadsdekning og inntektsverdi av skattefradraget.

Løsdriftskravet utsettes

 • Kravet til omlegging til løsdriftsfjøs for storfe utsettes fra 2024 til 2034. 70 prosent av melkebøndene og mange bruk med storfe driver fortsatt i båsfjøs. Hovedsaklig dreier det seg om små og mellomstore gårder. 

Arealtilskuddet

 • I tilbudet fra staten lå det et kutt på 75 kroner per dekar i sone 1, noe som ville betydd en fjerning av arealtilskuddet her. I avtalen reduseres tilskuddet med 35 kroner. 
 • I sone 3 og 4 reduseres grovfòrtilskuddet med 5 kroner per dekar. 
 • Kulturlandskapstilskuddet er redusert med 13 kroner pr. dekar. 

Distriktstilskuddet for egg

 • I tilbudet fra regjeringa ble dette foreslått avviklet. Etter forhandlingene endte satsene på 25 øre per kilo på Vestlandet og 75 øre per kilo i Nord-Norge. 

Storfe

 • Staten foreslo i tilbudet å ikke gi kvalitetstilskudd i klasse O, samt en sats på 8,75 kroner per kilo i klasse O+. Motivert av å kunne gi flere produsenter muligheten til å være med på satsinga på storfekjøtt forhandlet Bondelaget fram en sats på 3 kroner i klasse O og 7 kroner i klasse O+. 
 • Utmarksbeitetilskuddet økes med 42 kroner per dyr. 
 • Driftstilskuddet økes 8000 kroner per bruk. 

 

Korn og kraftfòr

 • Arealtilskuddet økes med 13 kroner i sone 1-4. 
 • Kulturlandskapstilskuddet reduseres med 13 kroner per dekar. 
 • Kraftfòrprisen forventes å øke med 3 øre per kilo som følge av jordsbruksoppgjøret.
 • Kornprisene er forhandlet opp med 2 øre pr. kilo for alle kornslag.

 

 

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere