Sett av dagene mandag 5.-6. november til et nytt beiteseminar med rovviltfokus. 

Dato: 5 og 6. november 2018 
Tid: 10-18 mandag, 8:30-13 tirsdag
Sted: Oslo, Thon Hotel Opera 

Hvordan var egentlig denne beitesommeren?

Miljøministeren framhever at tapene til rovdyr nasjonalt går ned -  samtidig har rovdyr gjort stor skade i både Østerdalen, Trøndelag og Troms denne sesongen.  Er det likhetstrekk mellom det vi opplever i år og skadebildene fra 2017 og 2016?  Hva har vi egentlig lært og kunne vi gjort noe annerledes?  

Under skadefelling er det vanskelig å finne et rovdyr som dreper husdyr.  Hvordan kan beitebrukeren kan bidra til å gjøre dette enklere? Hvordan kan vi skape nytekning og bedre samhandling mellom myndigheter, skadefellingslag og beitebruket?

Program

Mandag 5. november
10.00-10.10 Velkommen  
10.10 - 10.25 FKT-prosjektet avsluttes.
Hvor går veien videre? 
Per Fossheim, prosjektleder, FKT-prosjektet
10.25-12.10 Rovdyrangrep landet rundt
Troms og Finnmark Bjørn T. Søfting, Finnmark Sau og Geit og
Finnmark Bondelag
Nordland Anne Kari Snefjellå, Nordland Sau og Geit,
Styremedlem Norsk Sau og Geit
Midt-Norge Tone Våg, NSG, ordfører Snåsa kommune
Østlandet Ståle Støen, Hedmark Bondelag
Sør og Vestlandet Eldor Bjerke, Buskerud Bondelag og Magne Jakob Bjørheim, Rogaland Sau og Geit
Spørsmål
12-10-12-30 Pause
12.30-13.00 Ulveangrep bak gjerder og nødvergeretten Per Fossheim, prosjektleder, FKT-prosjektet og Karoline Hustad, advokat, Norges Bondelag
13.30-14.00 Lunsj
14.00-16.20 Ulveangrepene i Nord-Østerdal
Skadefellingsprosjektet i Nord-Østerdal Leif Vingelen, leder styringsgruppa. Nord-Østerdal
og varaordfører i Tolga kommune
Skadefelling i Nord-Østerdal Jo Esten Trøan, skadefellingsleder Nord-Østerdal
Beredskapsplanlegging
lokalt og regionalt
Marit Mjøen Solem, Kvikne Beitelag og Findmy og
Per Fossheim, prosjektleder, FKT- prosjektet
Ledelse av hendelsen og situasjonshåndtering
fra Fylkesmannen i Hedmark
Ståle Sørensen,
rådgiver, Fylkesmannen i Hedmark
Spørsmål
16.20-16.35 Pause
16.35-18.45 Bjørneangrepene i Trøndelag
Rovviltnemdas arbeid under sommerens
rovviltangrep
Gunnar Alstad, leder i rovviltnemda,
Region 6, Midt-Norge
Med sau i bjørneland Jon Gunnar Stormo, beitebruker Meråker
Skadefelling av bjørn Geir Morten Granmo, skadefellingsleder
Hvor er de manglende trønderbjørnene? Leif Hjulstad, rådgiver, Nord-Trøndelag bondelag
Spørsmål
19.30 Middag

 

Tirsdag 6. november
09.00-09.30 Er rovviltnemdene umyndiggjort?
Forvaltningsplanarbeid og vedtak
Gunnar Alstad, leder i rovviltnemda,
Region 6, Midt-Norge
09.30-10.00 Er det noe igjen av ordføreroppropet? Kari Anita Furunes
Ordfører Meråker kommune
10.00-10.20 Spørsmål
10.20-10.35 Pause
10.35-12.50 Politiske utfordringer i rovdyrpolitikken
Innledninger Finn Erlend Ødegård,
seniorrådgiver Norges Bondelag,
Merete Furuberg,
leder Norsk Bonde- og småbrukarlag og
Pål Kjorstad, nestleder NSG
Paneldebatt Stefan Heggelund, Høyre
Sandra Borch, Senterpartiet
Terje Aasland, Arbeiderpartiet
Representant, Fremskrittspartiet
12.50-13.00 Oppsummering Lars Erik Wallin, gen. sekr. Norsk Sau og Geit
13.00-14.00 Lunsj

Meld deg på seminaret her. 

Det vil være mulig å melde seg på seminaret fram til og med fredag 2. november, 

Informasjon, per.fossheim@bondelaget.no tlf 97133405