Matministeren gir vekk enda mer matjord

Publisert 25.11.2013
  • Tips en venn om denne siden

For andre gang i løpet av få dager gir landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) bort norsk matjord. Samtidig som at jordene våre ødelegges til fordel for nye boliger og næringsbygg, svekker regjeringen landets evne til å brødfø sin egen befolkning.

(Trykk F8 ved problemer av visning av artikkelen)

Kristin IanssenI forrige uke gav Listhaug sitt ja til at Trondheim kommune bør få omregulere 880.000 kvm. god matjord til boligbygging. I dag gav hun vekk en av norsk landbruks indrefileter til den svenske møbelgiganten IKEA.

- Det er dramatisk og provoserende at en landbruksminister, som har sagt at hun vil arbeide for høyest mulig selvforsyning av mat, reiser rundt og anbefaler nedbygging av jordene på denne måten.  Slik vi ser det er dette et klart brudd på målet i regjeringsplattformen. Konsekvensen av at jordene forsvinner er at Norges evne til å produsere egen mat svekkes, sier første nestleder i Norges Bondelag, Kristin Ianssen.

Bygger i matfatet

Svenske IKEA ønsker å etablere et nytt varehus langs E6-strekningen mellom Oslo og Sverige. Basert på selskapets ”egne parametre for varehusutbygging” er Delijordet i Vestby kommune en ideell plass å bygge.  Med sentrale kommunepolitikeres velsignelse vil de reise sitt nye varehus med tilliggende parkeringsplasser på 135.000 kvm. av den best kornjorda i landet.

- Hvert eneste år i all framtid kan dette jordet produsere korn til omtrent 84.000 brød. Når vi vet at det finnes 500.000 kvm annet ubenyttet næringsareal i Vestby kommune er det egentlig ingenting som taler for å tillate bygging akkurat her, sier Ianssen.

Søylediagrammet viser gjennomsnittlige avlingstall i kilo (kg) for hele landet, Østfold, Akershus/Oslo og Delijordet i Vestby for de tre ulike kornartene hvete, bygg og havre. Tallene for landet og fylkene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i perioden 2001-2011, mens tallene for Delijordet er basert på tall i perioden 1998-2012 fra de tre kornprodusentene som dyrker jorda i dag. Som det går ut fra diagrammet kan det produseres 41 % mer hvete på Delijordet enn landsgjennomsnittet, mens tilsvarende tall for bygg og havre er henholdsvis 55 % og 50 %.

- Vern av matjord er et nasjonalt ansvar

Årlig bygges det ned 10.000.000 kvm dyrka og dyrkbar jord i Norge. Det tilsvarer i overkant av 1600 fotballbaner.  Dette skjer til tross for at de matproduserende områdene i Norge er svært begrenset. I dag er bare tre prosent av de totale landarealene egnet til matproduksjon. Bare litt i overkant av èn prosent egner seg til produksjon av matkorn.

-Det er naturlig at kommunene som huser denne jorda ønsker seg nye boliger, arbeidsplasser og ringvirkninger for det lokale næringslivet.  Når utbyggerne kan velge å flytte til en annen kommune dersom de ikke får tilgang på matjorda setter det kommune i en vanskelig posisjon. Det må derfor være et ansvar for nasjonale politikere å sørge for at våre muligheter til å produsere mat ikke svekkes. Det ansvaret synes dessverre dagens regjering å være lite villige til å ta.

Ordfører i Vestby, John Ødbehr og minister Sylvi Listhaug trosset protestmarsjene og sa ja til å la Ikea bygge på matjorda.

Usikre flytteplaner

Tidligere har IKEA sagt at en forutsetning for å bygge på Delijordet er en vellykket flytting av dette jordbruksarealet.

- Fagpersoner i Bioforsk har uttalt at en slik flytting vil være svært krevende, og må utredes nærmere, før en slik mulighet i det hele tatt kan vurderes. Dette blir eksperimentell flytting av matjord med svært usikkert utfall, avslutter Ianssen.

Delijordet inneholder noe av den beste dyrkbare marka i kommunen. Illustrasjon: Vestby kommune, landbruksavdelingen

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere