Matministeren gir vekk enda mer matjord

Publisert 25.11.2013
  • Tips en venn om denne siden

For andre gang i løpet av få dager gir landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) bort norsk matjord. Samtidig som at jordene våre ødelegges til fordel for nye boliger og næringsbygg, svekker regjeringen landets evne til å brødfø sin egen befolkning.

(Trykk F8 ved problemer av visning av artikkelen)

Kristin IanssenI forrige uke gav Listhaug sitt ja til at Trondheim kommune bør få omregulere 880.000 kvm. god matjord til boligbygging. I dag gav hun vekk en av norsk landbruks indrefileter til den svenske møbelgiganten IKEA.

- Det er dramatisk og provoserende at en landbruksminister, som har sagt at hun vil arbeide for høyest mulig selvforsyning av mat, reiser rundt og anbefaler nedbygging av jordene på denne måten.  Slik vi ser det er dette et klart brudd på målet i regjeringsplattformen. Konsekvensen av at jordene forsvinner er at Norges evne til å produsere egen mat svekkes, sier første nestleder i Norges Bondelag, Kristin Ianssen.

Bygger i matfatet

Svenske IKEA ønsker å etablere et nytt varehus langs E6-strekningen mellom Oslo og Sverige. Basert på selskapets ”egne parametre for varehusutbygging” er Delijordet i Vestby kommune en ideell plass å bygge.  Med sentrale kommunepolitikeres velsignelse vil de reise sitt nye varehus med tilliggende parkeringsplasser på 135.000 kvm. av den best kornjorda i landet.

- Hvert eneste år i all framtid kan dette jordet produsere korn til omtrent 84.000 brød. Når vi vet at det finnes 500.000 kvm annet ubenyttet næringsareal i Vestby kommune er det egentlig ingenting som taler for å tillate bygging akkurat her, sier Ianssen.

Søylediagrammet viser gjennomsnittlige avlingstall i kilo (kg) for hele landet, Østfold, Akershus/Oslo og Delijordet i Vestby for de tre ulike kornartene hvete, bygg og havre. Tallene for landet og fylkene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i perioden 2001-2011, mens tallene for Delijordet er basert på tall i perioden 1998-2012 fra de tre kornprodusentene som dyrker jorda i dag. Som det går ut fra diagrammet kan det produseres 41 % mer hvete på Delijordet enn landsgjennomsnittet, mens tilsvarende tall for bygg og havre er henholdsvis 55 % og 50 %.

- Vern av matjord er et nasjonalt ansvar

Årlig bygges det ned 10.000.000 kvm dyrka og dyrkbar jord i Norge. Det tilsvarer i overkant av 1600 fotballbaner.  Dette skjer til tross for at de matproduserende områdene i Norge er svært begrenset. I dag er bare tre prosent av de totale landarealene egnet til matproduksjon. Bare litt i overkant av èn prosent egner seg til produksjon av matkorn.

-Det er naturlig at kommunene som huser denne jorda ønsker seg nye boliger, arbeidsplasser og ringvirkninger for det lokale næringslivet.  Når utbyggerne kan velge å flytte til en annen kommune dersom de ikke får tilgang på matjorda setter det kommune i en vanskelig posisjon. Det må derfor være et ansvar for nasjonale politikere å sørge for at våre muligheter til å produsere mat ikke svekkes. Det ansvaret synes dessverre dagens regjering å være lite villige til å ta.

Ordfører i Vestby, John Ødbehr og minister Sylvi Listhaug trosset protestmarsjene og sa ja til å la Ikea bygge på matjorda.

Usikre flytteplaner

Tidligere har IKEA sagt at en forutsetning for å bygge på Delijordet er en vellykket flytting av dette jordbruksarealet.

- Fagpersoner i Bioforsk har uttalt at en slik flytting vil være svært krevende, og må utredes nærmere, før en slik mulighet i det hele tatt kan vurderes. Dette blir eksperimentell flytting av matjord med svært usikkert utfall, avslutter Ianssen.

Delijordet inneholder noe av den beste dyrkbare marka i kommunen. Illustrasjon: Vestby kommune, landbruksavdelingen

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere