Markerer jordas dag

Publisert 27.11.2015
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget er blant arrangørene når den internasjonale jorddagen skal markeres i Oslo 4. desember.

Året 2015, som snart er omme, er FNs jordår og 5. desember verdens jorddag. FN har valgt å gi jorda et eget år for å øke bevisstheten om jorda og få fram hvor mye den betyr. 4. desember går Bondelaget sammen NIBIO og de norske jordvernforeningenene om en større markering i Oslo av jordas betydning i Norge. Til Eldorado bokhandel i Torggata kommer både forskere, interesseorganisasjoner, politikere og personer som er synlige i samfunnsdebatten.

  • Last ned programmet her.

- Vi ønsker både å vise hva jordmonn er og hvilken betydning den har for mennesker. I tillegg vil vi også ha fokus på det politiske rammeverket som ligger til grunn for hvordan vi forvalter jorda i Norge i dag, sier leder for Jordvernforeningen i Akershus, Øyvind Kjølberg, som er initiativtaker for arrangementet.  

- Innleggene vil gi ulike perspektiv på jordas betydning for Norge i dag, og hvordan vi best kan utnytte den i framtida. Politikerdelen av programmet vil blant annet handle om arbeidet som er gjort med en ny nasjonal jordvernstrategi på Stortinget, sier han. 

Jordas betydning vil øke

Øyvind Kjølberg

Mye matjord blir omdisponert til andre formål enn å produsere mat i Norge i dag. Å lage ny jord tar tusenvis av år. Altså er ikke teknologi og effektivisering alene nok til å brødfø en voksende befolkning. I forrige gikk næringskomiteen på Stortinget inn for en styrking av jordvernet i Norge. Politikerne vil redusere den årlige maksgrensen for omdisponering av jord fra dagens 6000 dekar til 4000 dekar.

- Dette arbeidet gjør temaet jord veldig aktuelt nå. Jorda er grunnlaget for den maten vi spiser, men kan også spille en viktig rolle når vi nå skal dreie norsk økonomi vekk fra oljen til mer bærekraftige næringer. Dette er spørsmål som vi ønsker å få belyst, sier Kjølberg.

Arrangementet varer fra kl.11.00 til 14.30 på Eldorado bokhandel. Det er begrenset med plasser, men det er fortsatt mulig å melde seg på her.

 

 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere