- Må få betalt for jobben vi gjør

Av Arild Erlien,
  • Tips en venn om denne siden

- Meste ordner seg hvis vi bare får betalt for den jobben vi gjør. Gode inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet.

Dette var en av mange tilbakemeldinger fra de over 90 tillitsvalgte og medlemmene som møtte en engasjert bondelagsleder, Nils T Bjørke, på de to regionmøtene til Møre og Romsdal Bondelag

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, stilte denne uka opp i Møre og Romsdal for å diskutere landbruksmeldinga og det kommende jordbruksoppgjøret med medlemmer og tillitsvalgte i fylket.

De to vellykkede møtene samlet over 35 deltakere på dagmøtet på Sunde Fjord Hotell ved fergekaia på Solevågen og over 55 deltakere på kveldsmøtet på Tine Høgset i Gjemnes. Totalt møtte det representanter fra 33 lokale Bondelag.

Det ble gitt mange gode og klare tilbakemeldinger på innholdet i landbruksmeldinga direkte til Bondelagslederen i forkant av styret i Norges Bondelag si behandling av meldinga 15. februar, og det ekstraordinære representantskapsmøtet i Norges Bondelag 22. februar.

Bjørke oppsummerte Bondelagets synspunkter på meldinga med følgende punkt: Tett inntektsgapet, Lønnsomhet i produksjonen må styrkes. Øk investeringsmulighetene utenom jordbruksavtalens ramme, bl.a. fondsavsetning, Beholde produksjonskravet i kulturlandskapet. Styrk jordvernet. Viderefør den norske modellen.

Etter gjennomgang av Landbruksmeldinga ”Velkommen til bords”, og Bondelagets foreløpige innspill og synspunkter på meldinga, utfordret Bjørke forsamlinga på mange problemstillinger og spørsmål knyttet til Bondelagets arbeid med krav til årets jordbruksforhandlinger.

Foredragene til Nils T. Bjørke kan lastes ned her

Det var satt av god tid til debatt og meningsutveksling. Inntekt og rekruttering dominerte debatten, og en generell bekymring for utviklingen i næringen. Bjørke noterte flittig synspunktene som kom i møtene. Likeså møtte fylkesstyrets medlemmer på regionmøtene, og innspillene tar de med seg til fylkesstyrets behandling av uttale til jordbruksforhandlingene 6. mars.

På begge møtene var det en klar marsjordre til Nils T. Bjørke og ledelsen i Norges Bondelag: - Det trengs et skippertak for å snu utviklingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere