- Må få betalt for jobben vi gjør

Av Arild Erlien,
  • Tips en venn om denne siden

- Meste ordner seg hvis vi bare får betalt for den jobben vi gjør. Gode inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet.

Dette var en av mange tilbakemeldinger fra de over 90 tillitsvalgte og medlemmene som møtte en engasjert bondelagsleder, Nils T Bjørke, på de to regionmøtene til Møre og Romsdal Bondelag

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, stilte denne uka opp i Møre og Romsdal for å diskutere landbruksmeldinga og det kommende jordbruksoppgjøret med medlemmer og tillitsvalgte i fylket.

De to vellykkede møtene samlet over 35 deltakere på dagmøtet på Sunde Fjord Hotell ved fergekaia på Solevågen og over 55 deltakere på kveldsmøtet på Tine Høgset i Gjemnes. Totalt møtte det representanter fra 33 lokale Bondelag.

Det ble gitt mange gode og klare tilbakemeldinger på innholdet i landbruksmeldinga direkte til Bondelagslederen i forkant av styret i Norges Bondelag si behandling av meldinga 15. februar, og det ekstraordinære representantskapsmøtet i Norges Bondelag 22. februar.

Bjørke oppsummerte Bondelagets synspunkter på meldinga med følgende punkt: Tett inntektsgapet, Lønnsomhet i produksjonen må styrkes. Øk investeringsmulighetene utenom jordbruksavtalens ramme, bl.a. fondsavsetning, Beholde produksjonskravet i kulturlandskapet. Styrk jordvernet. Viderefør den norske modellen.

Etter gjennomgang av Landbruksmeldinga ”Velkommen til bords”, og Bondelagets foreløpige innspill og synspunkter på meldinga, utfordret Bjørke forsamlinga på mange problemstillinger og spørsmål knyttet til Bondelagets arbeid med krav til årets jordbruksforhandlinger.

Foredragene til Nils T. Bjørke kan lastes ned her

Det var satt av god tid til debatt og meningsutveksling. Inntekt og rekruttering dominerte debatten, og en generell bekymring for utviklingen i næringen. Bjørke noterte flittig synspunktene som kom i møtene. Likeså møtte fylkesstyrets medlemmer på regionmøtene, og innspillene tar de med seg til fylkesstyrets behandling av uttale til jordbruksforhandlingene 6. mars.

På begge møtene var det en klar marsjordre til Nils T. Bjørke og ledelsen i Norges Bondelag: - Det trengs et skippertak for å snu utviklingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere