Liten tro på mer norsk mat med dagens politikk

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen vil møte befolkningsveksten med høyere matproduksjon, men 90 prosent av bøndene mener dette ikke er mulig med dagens situasjon i landbruket.

I Landbruks- og matmeldingen fra 2011 slo Regjeringen fast at matproduksjonen i Norge skal øke i takt med befolkningsveksten:

”Statistisk sentralbyrå anslår at det vil bli 20 pst. flere innbyggere i Norge de neste 20 årene. Det skal legges til rette for at den landbaserte matproduksjonen kan øke i takt med etterspørselen til en økende befolkning i Norge. De tre viktigste forutsetningene for nasjonal matsikkerhet er kontinuerlig produksjon av mat, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og et velfungerende handelssystem.”

I forrige uke gjorde Agri Analyse en undersøkelse blant 1021 aktive bønder. Resultatene viser at 6 av 10 tror de vil kunne klare å øke produksjonen på sitt gårdsbruk med 10 prosent innen 2020, men bare en av ti tror dette er mulig med dagens situasjon i landbruket.

Regjeringen har som mål å øke landbruksproduksjonen i Norge i takt med befolkningsøkningen. Vil du kunne klare å øke produksjonen på ditt bruk med 10 prosent innen 2020?

På spørsmål om hva som skal til for å kunne øke produksjonen svarer 72 prosent av bøndene at de må ha bedre inntekter fra jordbruket.

Hva er viktigst for at du skal kunne klare en slik økning? (Flere svar mulig)

Diagrammet over viser at også tilgang til større areal og flere investeringsmidler er viktig for å kunne klare produksjonsmålet.

-Vi er klare til å øke produksjonen i takt med befolkningsøkningen, men for å få det til må inntektene i næringa økes. Dette har vi forsøkt å kommunisere til politikerne, og denne undersøkelsen viser at våre egne er enige med oss, sier leder for Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

-Myndighetene har tatt det første steget ved å styrke importvernet. Nå må de følge opp ved å gi bonden mer for råvarene de produsere og de må øke budsjettoverføringene. 

 

 


 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere