Leverte tusenvis av krav om bedre jordvern

Publisert 17.11.2015
  • Tips en venn om denne siden

Næringskomiteen på Stortinget fikk overlevert to opprop for sterke vern av norsk matjord.

Både Pål Farstad, Geir Pollestad og Odd Omland takket for opprop og engasjement. De ville ikke røpe noe om status i behandlingen av jordvernstrategien, men understreket at de ville ta med seg vårt tydelige signal inn til resten av næringskomitéen og lovet at de skulle stå på for å skjerpe inn regjeringens jordvernmål. Foto: Amund Kind

Næringskomiteen på Stortinget drøfter i disse dager forslaget fra regjeringa til framtidig jordvernstrategi. Regjeringa har foreslått å videreføre dagens mål om en årlig omdisponering av matjord på 6000 dekar. Et mål som ble nådd allerede i fjor - et mål som blant annet Bondelaget mener er alt for lite ambisiøst.

Bondelaget er ikke alene om å savne ambisjon på vegne av den norske matjorda. I dag fikk representanter fra næringskomiteen overlevert to opprop med til sammen 13.500 underskrifter fra personer som mener at nedbyggingen av verdifull matjord må stanses.

- Vi ønsker å markere at bevaring av matjorda er en viktig samfunnssak. En stor nasjonal matproduksjon er sentral i landets strategiske beredskap og en forutsetning for reell handlefrihet i konfliktkonfliktsituasjoner. Da vi så at regjeringens forslag til ny nasjonal jordvernstrategi ikke var offensiv nok til å redusere takten i nedbygging av matjorda, tok vi sammen med de andre regionale jordvernforeningene initiativ til en underskriftskampanje, sa leder for foreningen Jordvern Vestfold, Vidar P Andresen, da underskriftene ble overlevert politikerne i dag.  

Her er gjengen som overleverte oppropet; representanter fra SPIRE, Norges Bygdeungdomslag, Norges Bygdekvinnelag, Naturviterne, Jordvern Oslo og Akershus og Jordvern Vestfold.

13.500 underskrifter

Jordvernforeningenes opprop ”Stopp nedbygging av matjorda – nå!” hadde samlet 5000 underskifter. Det andre oppropet, Si JA til #styrkjordvernet i Norge,  ble satt i gang av Naturviterne i forbindelse med omdisponeringa av matjord til møbelvarehus og boliger i henholdsvis Vestby og Trondheim. Dette har 8500 personer skrevet under på.

- Dette er et kraftig signal fra hele landet om at matjorda må sikres et bedre vern, understreket Vidar P. Andresen.

- Hvordan det kan gjøres har dere fått forslag på gjennom høringen. Vi har forventninger til at dere lykkes med en politikkutforming som blant annet hindrer at boliger og næringsbygg i bygges på matjord i framtiden, sa han.

Det er ventet at næringskomiteen vil ha sin innstilling til jordvernstragi klar torsdag denne uka.

Både Pollestad og Farstad fikk overlevert et sett med underskrifter og hvert sitt kvadratmeterbrød. -Dette brødet er bakt fra korn dyrket på 1 kvm matjord. Vi har bare med 2 brød, så dere får dele med de andre komitémedlemmene. Men, kun med de som blir med på å skjerpe inn jordvernmålet! sa Andresen til stor latter fra de fremmøtte.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere