Leverte tusenvis av krav om bedre jordvern

Publisert 17.11.2015
  • Tips en venn om denne siden

Næringskomiteen på Stortinget fikk overlevert to opprop for sterke vern av norsk matjord.

Både Pål Farstad, Geir Pollestad og Odd Omland takket for opprop og engasjement. De ville ikke røpe noe om status i behandlingen av jordvernstrategien, men understreket at de ville ta med seg vårt tydelige signal inn til resten av næringskomitéen og lovet at de skulle stå på for å skjerpe inn regjeringens jordvernmål. Foto: Amund Kind

Næringskomiteen på Stortinget drøfter i disse dager forslaget fra regjeringa til framtidig jordvernstrategi. Regjeringa har foreslått å videreføre dagens mål om en årlig omdisponering av matjord på 6000 dekar. Et mål som ble nådd allerede i fjor - et mål som blant annet Bondelaget mener er alt for lite ambisiøst.

Bondelaget er ikke alene om å savne ambisjon på vegne av den norske matjorda. I dag fikk representanter fra næringskomiteen overlevert to opprop med til sammen 13.500 underskrifter fra personer som mener at nedbyggingen av verdifull matjord må stanses.

- Vi ønsker å markere at bevaring av matjorda er en viktig samfunnssak. En stor nasjonal matproduksjon er sentral i landets strategiske beredskap og en forutsetning for reell handlefrihet i konfliktkonfliktsituasjoner. Da vi så at regjeringens forslag til ny nasjonal jordvernstrategi ikke var offensiv nok til å redusere takten i nedbygging av matjorda, tok vi sammen med de andre regionale jordvernforeningene initiativ til en underskriftskampanje, sa leder for foreningen Jordvern Vestfold, Vidar P Andresen, da underskriftene ble overlevert politikerne i dag.  

Her er gjengen som overleverte oppropet; representanter fra SPIRE, Norges Bygdeungdomslag, Norges Bygdekvinnelag, Naturviterne, Jordvern Oslo og Akershus og Jordvern Vestfold.

13.500 underskrifter

Jordvernforeningenes opprop ”Stopp nedbygging av matjorda – nå!” hadde samlet 5000 underskifter. Det andre oppropet, Si JA til #styrkjordvernet i Norge,  ble satt i gang av Naturviterne i forbindelse med omdisponeringa av matjord til møbelvarehus og boliger i henholdsvis Vestby og Trondheim. Dette har 8500 personer skrevet under på.

- Dette er et kraftig signal fra hele landet om at matjorda må sikres et bedre vern, understreket Vidar P. Andresen.

- Hvordan det kan gjøres har dere fått forslag på gjennom høringen. Vi har forventninger til at dere lykkes med en politikkutforming som blant annet hindrer at boliger og næringsbygg i bygges på matjord i framtiden, sa han.

Det er ventet at næringskomiteen vil ha sin innstilling til jordvernstragi klar torsdag denne uka.

Både Pollestad og Farstad fikk overlevert et sett med underskrifter og hvert sitt kvadratmeterbrød. -Dette brødet er bakt fra korn dyrket på 1 kvm matjord. Vi har bare med 2 brød, så dere får dele med de andre komitémedlemmene. Men, kun med de som blir med på å skjerpe inn jordvernmålet! sa Andresen til stor latter fra de fremmøtte.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere