Leverte landbruksmeldinga attende til staten

Av Merete Støfring,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleiar Per Hilleren i Sogn og Fjordane leverte landbruksmeldinga tilbake til fylkesmann Anne Karin Hamre.

- Denne meldinga gav oss store forventningar, men når det kom til realitetane så hadde ikkje regjeringa evne til å følgje opp med økonomiske verkemiddel difor finn eg det rett å sende heile meldinga i retur til Landbruks- og Matdepartementet, sa Hilleren.

Det var i samband med dei lokale bondelaga i Sogn si markering på Hermannsverk at fylkesleiaren og leiar i Balestrand Bondelag, Reante Rendedal, bad om eit møte med Fylkesmannen for å drøfte den alvorlege situasjonen som landbruket er i.  - Vi fekk ein god samtale med Fylkesmann Anne Karin Hamre, seier Hilleren.  Ho tok imot meldinga, og eg reknar med at ho noterte seg samtalen, og at vi og hennar etat kan ha ein dialog framover om utviklinga av landbruket i fylket.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere