Lars Petter Bartnes innstilt som ny leder i Norges Bondelag

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Valgnemnda i Norges Bondelag foreslår Lars Petter Bartnes fra Steinkjer som ny leder i Norges Bondelag. Kristin Ianssen og Brita Skallerud er innstilt til gjenvalg som 1. og 2. nestleder.

Lars Petter Bartnes. Valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag på Lillehammer 4.-5. juni. Nils T. Bjørke sa tidligere i vår nei til gjenvalg etter fem år som Bondelagsleder. Fylkeslagene i Norges Bondelag er blant de som er invitert til å komme med forslag til styrekandidater, og flertallet har foreslått Lars Petter Bartnes som ny styreleder.

- Lars Petter Bartnes har lang erfaring som tillitsvalgt i både Nortura og Norges Bondelag. Valgkomiteen har i innstillingen lagt vekt på hans brede erfaring og inngående kjennskap til norsk landbruk og Bondelaget, sier leder av valgnemnda Kåre Holand.

- Nemnda vurderer at Bartnes har meget god kompetanse og erfaring til å lede Bondelaget i en spennende og utfordrende tid med den politiske situasjonen vi har nå, understreker Holand.

Lars Petter Bartnes har sittet i konsernstyret til Nortura siden 2004 og var styremedlem i Norges Bondelag fra 2008 til 2013. Han er utdannet agronom og agrotekniker, og driver med melk, storfekjøtt, slaktekylling og korn.

 

Kontinuitet i nestlederfunksjonen

Valgnemnda foreslår gjenvalg av Kristin Ianssen og Brita Skallerud som hhv 1. og 2. nestleder. Ianssen har sittet et år som 1. nestleder mens Skallerud har vært en del av ledertrioen i Norges Bondelag i fire år.

Nytt styremedlem fra Nordland

Synne Vahl Rogn stiller ikke til gjenvalg, og Jan Gunnar Eilertsen fra Nordland er foreslått som nytt styremedlem. Nemnda innstiller på gjenvalg av Bjørn Gimming (Østfold) og Gustav Grøholt (Hedmark, Norske Felleskjøp).

Øvrige styremedlemmer er ikke på valg i 2014. Arnstein Røyneberg (Rogaland) er foreslått gjenvalgt som 1. vara, Birte Usland (Vest-Agder) ny 2. vara og Per Hilleren (Sogn og Fjordane) ny 3. vara.

Ordfører og valgnemnd

Det er foreslått gjenvalg av ordfører Arne Magnus Aasen. Kari Borghild Engene Løstegård (Buskerud) er innstilt som ny leder av nemnda for 1 år.

Kontaktperson: Leder av valgnemnda Kåre Holand, telefon 911 68 438

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere