Lars Petter Bartnes innstilt som ny leder i Norges Bondelag

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Valgnemnda i Norges Bondelag foreslår Lars Petter Bartnes fra Steinkjer som ny leder i Norges Bondelag. Kristin Ianssen og Brita Skallerud er innstilt til gjenvalg som 1. og 2. nestleder.

Lars Petter Bartnes. Valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag på Lillehammer 4.-5. juni. Nils T. Bjørke sa tidligere i vår nei til gjenvalg etter fem år som Bondelagsleder. Fylkeslagene i Norges Bondelag er blant de som er invitert til å komme med forslag til styrekandidater, og flertallet har foreslått Lars Petter Bartnes som ny styreleder.

- Lars Petter Bartnes har lang erfaring som tillitsvalgt i både Nortura og Norges Bondelag. Valgkomiteen har i innstillingen lagt vekt på hans brede erfaring og inngående kjennskap til norsk landbruk og Bondelaget, sier leder av valgnemnda Kåre Holand.

- Nemnda vurderer at Bartnes har meget god kompetanse og erfaring til å lede Bondelaget i en spennende og utfordrende tid med den politiske situasjonen vi har nå, understreker Holand.

Lars Petter Bartnes har sittet i konsernstyret til Nortura siden 2004 og var styremedlem i Norges Bondelag fra 2008 til 2013. Han er utdannet agronom og agrotekniker, og driver med melk, storfekjøtt, slaktekylling og korn.

 

Kontinuitet i nestlederfunksjonen

Valgnemnda foreslår gjenvalg av Kristin Ianssen og Brita Skallerud som hhv 1. og 2. nestleder. Ianssen har sittet et år som 1. nestleder mens Skallerud har vært en del av ledertrioen i Norges Bondelag i fire år.

Nytt styremedlem fra Nordland

Synne Vahl Rogn stiller ikke til gjenvalg, og Jan Gunnar Eilertsen fra Nordland er foreslått som nytt styremedlem. Nemnda innstiller på gjenvalg av Bjørn Gimming (Østfold) og Gustav Grøholt (Hedmark, Norske Felleskjøp).

Øvrige styremedlemmer er ikke på valg i 2014. Arnstein Røyneberg (Rogaland) er foreslått gjenvalgt som 1. vara, Birte Usland (Vest-Agder) ny 2. vara og Per Hilleren (Sogn og Fjordane) ny 3. vara.

Ordfører og valgnemnd

Det er foreslått gjenvalg av ordfører Arne Magnus Aasen. Kari Borghild Engene Løstegård (Buskerud) er innstilt som ny leder av nemnda for 1 år.

Kontaktperson: Leder av valgnemnda Kåre Holand, telefon 911 68 438

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere