Landbruksministeren gjesta Bondetinget

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Vi ser ikkje likt på løysingane, men vi ser likt på utfordringane, sa Jon Georg Dale til årsmøtet i Norges Bondelag.

- Møta med bønder ute i fylka gir meg mykje, aukar kunnskapsnivået og ikkje minst lærar eg om dei praktiske utfordringane de står i til dagleg. Det gjer meg i stand til å gjere betre vurderingar enn eg elles ville gjort, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale til årsmøtet i Norges Bondelag i dag.

- Meir enn eitt liberalistisk gen

I talen sin var han opptatt av å snakke om moglegheitene som ligg i landbruket, og på å prøve å overtyde tilhøyrarane om at hans politikk er det beste for norsk landbruk. Som han sa: - Eg er liberalist og eg har meir enn eitt liberalistisk gen.

Han utfordra Norges Bondelag på fleire spørsmål.

- Vi har ein evig diskusjon om korleis inntektsgrunnlaget skal reknast. I landbruksproduksjon og – politikk blir det beskrive som eit problem at dersom du leverer to liter mjølk så får du dobbelt så mykje betalt som om du leverer ein liter. Kvifor er det eit problem for norsk landbruk? spurde Dale, og hadde sjølv svaret han meiner er riktig.

- Krevjande motpart

- Viss vi ikkje legg til rette for at det skal vere betre betalt å produsere to liter  mjølk enn ein liter mjølk, då må vi heller importere maten vi skal ete.

Dale skrøyt at gode og krevande jordbruksforhandlingar med Norges Bondelag.

- Norges Bondelag er ein krevjande motpart. Når de klarer å lure 100 millionar kroner ekstra ut av ein sunnmøring, så kjem ikkje det gratis, sa Dale.

. Det var ikkje mogleg for meg å få til ei avtale med dykk utan å gje meir til små og mellomstore. Det betyr at inntektsgrunnlaget blir meir utjamna neste år.

Fridom til enkeltbonden

Når Dale snakka om framtida, var han opptatt av fridomen til enkeltbonden.

- Eg kjem ikkje til å foreslå å leggje meg meir opp i drifta til den enkelte bonde. Alle må få kunne drifte ressursane sine slik dei vil. Grunnlaget for Stortinget sitt mål om auka matproduksjon er ei faktisk erkjenning av at nokre bønder må produsere meir enn dei har gjort til no, hevda Dale. Han la også vekt på at hans endringar ikkje kan reverserast.

At Norges Bondelag og landbruks- og matministeren ikkje ser likt på løysingane, var også tydeleg i spørsmålsrunden etter innleiinga frå Jon Georg Dale.

- Det er faktisk like arbeidskrevjande i forkant å produsere ein liter som to liter mjølk i delar av landet. Det må vi også ta med oss, sa Odd Bjarne Bjørdal frå Dale sitt heimfylke Møre og Romsdal.

Kritikk frå salen

Tor Jacob Solberg frå Østfold kom med ei oppmoding til statsråden.

- Du ønskjer å rekruttere unge til landbruket på same tid som du vil liberalisere landbruket. Kva slags historier om unge bønder frå det liberaliserte europeiske jordbruket er det du vil trekke fram som vellukka?

Det spørsmålet følgde leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes opp før han takka Dale for besøket.

- Solberg stilte eit godt spørsmål som statsråden bør tenkje på. Kven har finansiert dansk jordbruk dei siste åra? Det er dei danske bankane som har finansiert det i påvente av at den danske bonden skal hente ut gevinst i ein verdsmarknad som ikkje er berekraftig, avslutta Lars Petter Bartnes.

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere