Landbrukets klimapris til Østfold-bonde

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Landbrukets klimapris ble delt ut for første gang under årsmøtet i Norges Bondelag i dag.

Lars Haltbrekken delte ut Landbrukets klimapris til Martha Mjølnerud, som tok i mot prisen for Hans Tøger Holmsen.

Vinneren er Hans Tøger Holmsen fra Rakkestad.

- Vinneren har brukt ressursene på gården og kunnskapen han sitter på til å utvikle gården på en klimavennlig måte. Vinneren fyrer med halm, bruker slange for å spre møkk, har har drenert og han bruker nitrogensensor ved gjødsling, sa jurymedlemmene Lars Haltbrekken fra Naturvernforbundet og Lars Petter Bartnes fra Norges Bondelag, da de delte ut prisen.

Skryt til Østfold

- Det er stas å kunne gi prisen til noen fra Østfold. Det er det fylket som har jobba mest for å få inn nominasjoner og sette klimatiltak på dagsorden, sa Lars Haltbrekken da han delte ut prisen til fylkesleder Martha Mjølnerød på vegne av vinneren.

Premien er deltakelse for to personer på studietur til Sverige for å lære mer om klimatiltak i landbruket.

- Det som er viktig med denne prisen er å sette fokus på hvilke klimatiltak vi kan gjøre i det daglige og med de ressursene vi har på gården, sa Marta Mjølnerød da hun tok i mot prisen.

Gratis førsteråd

Norges Bondelag trapper nå opp arbeidet med klimapolitikk og klimaløsninger. Sammen med Norsk Landbruksrådgivning setter vi nå i gang et prosjekt for å vurdere gratis førsteråd for klimatiltak på gårdsbruk. De mange innspillene til Landbrukets klimapris har også gitt mange gode klimatips til dette arbeidet.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere