Landbrukets klimapris til Østfold-bonde

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Landbrukets klimapris ble delt ut for første gang under årsmøtet i Norges Bondelag i dag.

Lars Haltbrekken delte ut Landbrukets klimapris til Martha Mjølnerud, som tok i mot prisen for Hans Tøger Holmsen.

Vinneren er Hans Tøger Holmsen fra Rakkestad.

- Vinneren har brukt ressursene på gården og kunnskapen han sitter på til å utvikle gården på en klimavennlig måte. Vinneren fyrer med halm, bruker slange for å spre møkk, har har drenert og han bruker nitrogensensor ved gjødsling, sa jurymedlemmene Lars Haltbrekken fra Naturvernforbundet og Lars Petter Bartnes fra Norges Bondelag, da de delte ut prisen.

Skryt til Østfold

- Det er stas å kunne gi prisen til noen fra Østfold. Det er det fylket som har jobba mest for å få inn nominasjoner og sette klimatiltak på dagsorden, sa Lars Haltbrekken da han delte ut prisen til fylkesleder Martha Mjølnerød på vegne av vinneren.

Premien er deltakelse for to personer på studietur til Sverige for å lære mer om klimatiltak i landbruket.

- Det som er viktig med denne prisen er å sette fokus på hvilke klimatiltak vi kan gjøre i det daglige og med de ressursene vi har på gården, sa Marta Mjølnerød da hun tok i mot prisen.

Gratis førsteråd

Norges Bondelag trapper nå opp arbeidet med klimapolitikk og klimaløsninger. Sammen med Norsk Landbruksrådgivning setter vi nå i gang et prosjekt for å vurdere gratis førsteråd for klimatiltak på gårdsbruk. De mange innspillene til Landbrukets klimapris har også gitt mange gode klimatips til dette arbeidet.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere