Les mer om møteserien hos SMK.

Også landbruket berøres av krisa vi er inne i, men så langt heldigvis i mindre grad. - Vårt ansvar er å sikre matproduksjonen og matvareforsyningene i ei krisetid og framover. Koronasituasjonen viser viktigheten av å ha helhetlige matverdikjeder, sa Bartnes i møtet.

Lars Petter Bartnes. Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Landbruket er innstilt på et samarbeid med regjeringa for å sikre trygg forsyning av mat situasjonen vi er i. - Vi har jobbet for å opprettholde matproduksjonen, og når Stortinget nå ønsker å øke norsk planteproduksjon, er vi klare til å ta den oppgaven for å sikre norsk matberedskap, sa Bartnes.

Vi står ved inngangen til et meget spesielt jordbruksoppgjør med avgrensede forhandlinger. Per nå er det uavklart om det bli oppgjør, men partene har dialog. - Hovedmålet er å sikre matproduksjonen i den spesielle situasjonen for landet nå, sa Bartnes, og la til at det må også legges klare føringer om at sjølforsyning og matvareberedskap blir et hovedtema ved jordbruksoppgjøret 2021.

Investeringer og satsinger bidrar

Landbruket er i full virksomhet, men er spent på arbeidskraft i innhøstinga. Det andre er å få på plass incentiver som gjør at bonden planter og sår nå, selv om det er en risiko for at avlingen ikke blir høstet.

- Bøndenes investeringer kan framskyndes, og gi økt aktivtet og arbeidsmengde for mange i privat sektor. 

Mange bønder har planlagt investeringer og satsinger som trenger økonomiske rammer. - Mye av dette kan framskyndes og gi økt aktivitet og arbeidsmengde for entrepenører, snekkere, elektrikere og andre i privat sektor. Å etablere en ekstraordinær satsing innen Landbrukets Utviklingsfond vil bidra, sa Bartnes.  Konkret snakker vi om nybygg og utbedring av eksisterende bygninger, investeringer i bedre dyrevelferd, klimatiltak og fornybar energi.

Det samme gjelder for å sette i verk landbrukets klimaplan som nylig ble vedtatt. – Et forslag er et eget landbruksprogram i ENOVA som blant annet kan redusere teknologikostnaden for investeringer for å redusere fossile utslipp, sa Bartnes.