- Landbruket er nøkkelen for det norske reiselivslandskapet

Publisert 26.11.2012
  • Tips en venn om denne siden

Kunnskap om omfang og utbredelse av gjengroing har manglet, sier forsker.De fleste ikke klar over hvor mye gjengroing Norge kan få dersom enda flere gårdsbruk legges ned og utmarksbeitinga opphører, ifølge forsker Anders Bryn ved norsk institutt for skog og landskap.

- Kunnskap om omfang og utbredelse av gjengroing har manglet. Gjengroende skog vil hindre utsikten for turister, skygge ut truede arter i kulturlandskapet og bidra til nedbrytning av kulturminner. Hotellene som fram til nå har kalt seg fjellhoteller, kan snart kalle seg skoghoteller.

Gjennom forskningsprosjektet Cultour har Bryn sett på hvor stor del av landet som kan stå i fare for å gro igjen med skog og kratt.

- 16 prosent av landarealet i Norge kan gro igjen, og da vil en eventuell gjengroing av innmark komme i tillegg, ifølge Bryn.

Landbruket er nøkkelen

Et landbruk i hele landet er uunnværlig for å opprettholde levende bygder og for å bevare det vakre kulturlandskapet Norge har. Det ble tydeliggjort da landbruks- og reiselivsaktører diskuterte resultatene fra prosjektet Cultour. 

- Skjebnefellesskapet mellom landbruk og reiseliv er essensielt for at vi skal lykkes som destinasjon, sa Audun Pettersen i Innovasjon Norge.

Knut Almquist, adm.dir i NHO Reiseliv understrekte at gjengroing er et problem for sine medlemsbedrifter på bygda.

- Husk at nordmenn står for av 70 prosent av omsetningen i reiselivet, og de vil se bak og rundt trærne, sa han.

Leder Nils T. Bjørke i Bondelaget la vekt på at bøndenes kjærlighet til den norske mat- og matproduksjonen er nøkkelen for det norske reiselivslandskapet.

- Norske bønder store og nødvendige bidragsytere. Uten dem vil Norge gro igjen og miste uerstattelig kulturlandskap som både norske og utenlandske turister kommer for å oppleve.

Forskningsprosjektet om reiseliv og kulturlandskap startet i 2009, og har blitt ledet av Norsk institutt for skog og landskap og Norsk senter for bygdeforskning. Norges Bondelag har vært aktiv i prosjektet.

Ett av målene i prosjektet var å skape nye arenaer for samarbeid om kulturlandskapet, gjengroing og reiseliv.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere