- Landbruket er nøkkelen for det norske reiselivslandskapet

Publisert 26.11.2012
  • Tips en venn om denne siden

Kunnskap om omfang og utbredelse av gjengroing har manglet, sier forsker.De fleste ikke klar over hvor mye gjengroing Norge kan få dersom enda flere gårdsbruk legges ned og utmarksbeitinga opphører, ifølge forsker Anders Bryn ved norsk institutt for skog og landskap.

- Kunnskap om omfang og utbredelse av gjengroing har manglet. Gjengroende skog vil hindre utsikten for turister, skygge ut truede arter i kulturlandskapet og bidra til nedbrytning av kulturminner. Hotellene som fram til nå har kalt seg fjellhoteller, kan snart kalle seg skoghoteller.

Gjennom forskningsprosjektet Cultour har Bryn sett på hvor stor del av landet som kan stå i fare for å gro igjen med skog og kratt.

- 16 prosent av landarealet i Norge kan gro igjen, og da vil en eventuell gjengroing av innmark komme i tillegg, ifølge Bryn.

Landbruket er nøkkelen

Et landbruk i hele landet er uunnværlig for å opprettholde levende bygder og for å bevare det vakre kulturlandskapet Norge har. Det ble tydeliggjort da landbruks- og reiselivsaktører diskuterte resultatene fra prosjektet Cultour. 

- Skjebnefellesskapet mellom landbruk og reiseliv er essensielt for at vi skal lykkes som destinasjon, sa Audun Pettersen i Innovasjon Norge.

Knut Almquist, adm.dir i NHO Reiseliv understrekte at gjengroing er et problem for sine medlemsbedrifter på bygda.

- Husk at nordmenn står for av 70 prosent av omsetningen i reiselivet, og de vil se bak og rundt trærne, sa han.

Leder Nils T. Bjørke i Bondelaget la vekt på at bøndenes kjærlighet til den norske mat- og matproduksjonen er nøkkelen for det norske reiselivslandskapet.

- Norske bønder store og nødvendige bidragsytere. Uten dem vil Norge gro igjen og miste uerstattelig kulturlandskap som både norske og utenlandske turister kommer for å oppleve.

Forskningsprosjektet om reiseliv og kulturlandskap startet i 2009, og har blitt ledet av Norsk institutt for skog og landskap og Norsk senter for bygdeforskning. Norges Bondelag har vært aktiv i prosjektet.

Ett av målene i prosjektet var å skape nye arenaer for samarbeid om kulturlandskapet, gjengroing og reiseliv.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere