- Vi ønsker ikke å løfte fram en konflikt mellom to viktige distriktsnæringer, men er nødt til å reagere når landbruk blir forsøkt nedprioritert av fiskerisiden. Et ønske om å komme inn på det britiske markedet kan ikke oppfylles gjennom innrømmelser på landbruk, sier leder i Bondelaget Lars Petter Bartnes.

Norges Bondelag ba nylig om et møte med næringsministeren på bakgrunn av den alvorlige situasjonen som har oppstått i media hvor Sjømat Norge og Fiskarlaget kobler fisk mot landbruk i forhandlinger om en handelsavtale med Storbritannia. Organisasjonene er tydelige på at det er en kobling mellom mulig økt markedsadgang for fisk og økt import av landbruksvarer fra Storbritannia til Norge.

- Min klare oppfattelse fra møtet er at regjeringen ikke ønsker en kobling i forhandlingene, sier Lars Petter Bartnes.
Bondelaget ba også om et møte om de pågående forhandlingene fordi tidsperspektivet for en avtale nå er kort.

- Vi understreket at vi ikke har noe å gi til britene i disse forhandlingene. Det gjelder også sektorer hvor det nå er et midlertidig produksjonsunderskudd, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

- Ikke selg ut norsk landbruk

Verdikjeden landbruk med landbruksbasert næringsmiddelindustri står for et betydelig antall arbeidsplasser, og sysselsetter 82 000 personer mot 32 000 i fiskeri og havbruk. Verdikjeden omsetter for over 160 mrd. kr. mens eksportverdien av fisk er 107 mrd.kr (SSB 2019).

- I den situasjonen vi er inne i nå er det en dårlig strategi å gi bort arbeidsplasser vi faktisk har, mot potensielt nye arbeidsplasser i en iver etter en avtale med Storbritannia, sier Lars Petter Bartnes.

- Nå trenger vi å bygge opp økonomien og norske arbeidsplasser. Koronasituasjonen har også vist at norsk landbruk leverer på økt etterspørsel fra forbruker, som også er mer opptatt av norsk matsikkerhet, sier Lars Petter Bartnes.