La oss lage maten din

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Butikkaksjon i Harstad
Butikkaksjon i Harstad i dag.

Har du kjøpt ein matvare med eit grønt klistermerke i dag? Då har du fått meir på kjøpet enn berre mat.

Har du tenkt over kva du får med på kjøpet når du kjøper norsk mat?

Når du kjøper norsk mat veit du at dyra har god helse, og at maten er trygg. Det er bønder i heile landet, og ved å kjøpe mat produsert av oss bidrar du også til levande bygder og opne landskap. Landbruket er grunnlaget for 90 000 arbeidsplassar, på gardane og i foredlingsindustrien. Dette er den største industrien på det norske fastlandet. 

Lokale tillitsvalde i heile landet har i dag klistra 300 000 grøne klistremerke på norskproduserte matvarer i daglegvarebutikkane, for å fortelje forbrukaren at du får meir på kjøpet av å kjøpe norsk mat.

Sjå fleire bilde på Facebook-sida til Norges Bondelag.

 

 

 

Informasjonsstand på Amfi på Orkanger.

Synlig at Biri Bondelag har vore på ferde med klistremerke.

Vefsn og Grane Bondelag er blant lokallaga som har aksjonert i dag. Her får dei god hjelp av dei tilsette på Coop.

Eit av mange produkt som er produsert på norske råvarer, potet.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere