La fram plan for bylandbruk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Oslo har fått sin egen landbruksmelding.

Lars Petter Bartnes og Guri Melby ved et av Oslos områder for landbruk på byvis, Vaterland.

- Det er viktig å stadfeste Oslos rolle som landbrukskommune, og jeg tror landbruk på byvis kan bidra til å skape gode holdninger til og bredere kunnskap om matproduksjon, slik det foregår i det tradisjonelle landbruket, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes som var til stede på lanseringa av Oslos første landbruksmelding i formiddag.

- Jeg syns det er flott at landbruksbyråden i Oslo har gått til det skrittet å legge fram ei landbruksmelding, rett og slett fordi at det er viktig en del av det grønne skiftet. Jeg tror at det å ta i bruk ressurser og grunnlaget for matproduksjon i byutvikling, er et riktig grep, sa Bartnes.

Det er Venstres byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Guri Melby som stårbak den urbane landbruksmeldinga. Den la hun fram på Vaterland i Gamle Oslo bydel i dag, rett i nærheten av Oslo Sentralstasjon. Midt på det steinlagte området finner vi en av områdene for landbruk i Oslo; flere dyrkingskasser for grønnsaker og urter.

Utnevnt til landbruksbyråd

- Byrådet prioriterer bynært landbruk og vi vil ha mer dyrking i det offentlige rom. Det første tiltaket nå er kartlegging av tomter til urban dyrking, sa Guri Melby under dagens lansering.

- Vi er så glad for å ha dere med på laget i den videre utviklinga av dette arbeidet, sa hun til Lars Petter Bartnes, som parerte med å gi Oslos byråd for miljø og samferdsel ny tittel: Byråd for landbruk og utvikling.

- Vi har veldig lyst til å være med og bidra til denne satsninga. Vi sitter på mye relevant kunnskap, og jeg tror at når landbruk på byvis møter bonden, så er det mye interessant som kan oppstå, avslutta Bartnes, før han gav Oslos nye landbruksbyråd ei Bondevenn-tskjorte og en Bybonde-button som takk for engasjementet og initiativet.

Guri Melby fikk Bondevenn-tskjorte av Lars Petter Bartnes og Norges Bondelag.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere