Kvoteleigeavtalar må verte fornya

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Gjekk du inn i kvoteleigeavtale for fem år i 2009? Vær merksam på at avtalene IKKJE vert forlenga automatisk.

Statens landbruksforvaltning ønskjer å informere om at desse leigeavtalane går ut av seg sjølv ved utgangen av kvoteåret 2013, altså 28.02.2014. Avtalane vert ikkje forlenga automatisk.

Dersom du ønskjer å forlenge desse leigeavtalane må du gjere følgjande:

  • Send inn skjema for utleige av kvote, enten på papir eller elektronisk innan søknadsfristen 1. oktober.

Det er ikkje lenger eit krav om at leigeforholdene må vare i minimum 5 år, og det vil difor vere opp til partane i den enkelte leigeavtalen å bestemme kor lenge leigeforholdet skal vare (minimum eitt kvoteår).

Les meir om leige av kvote  
Her finn du også skjema for utleige.

(Statens landbruksforvaltning)

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere