Kven fortener Kulturlandskapsprisen 2018?

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Kulturlandskapsprisen 2017
Bøndene på Kvitsøy mottok Kulturlandskapsprisen i fjor. No kan du nominere kandidatar til årets pris.

Nominer din kandidat til Kulturlandskapsprisen 2018 innan 1. april.

Kjenner du nokon som har gjort ein ekstraordinær innsats for kulturlandskapet? Då kan du nominere dei til Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2018. 

Bønder vann i fjor

Kulturlandskapsprisen har blitt delt ut sidan 2007, etter initiativ frå Norsk Kulturarv, og i fjor var det bøndene på Kvitsøy i Rogaland som vart heidra for sitt arbeid for kulturlandskapet. 

– Å ta vare på jordbrukets kulturlandskap med sine verdifulle kvalitetar, krev ein stor og målretta innsats. Bøndene på Kvitsøy gjer ein formidabel innsats med å halde tradisjonar i hevd, samstundes som dei kombinerer tradisjonell med moderne drift. Dei viser og samanhengen mellom kulturlandskapet og verdiskaping, sa landbruks- og matminister og juryleiar Jon Georg Dale då han delte ut prisen til Kvitsøy-bøndene i fjor.

Håpar på gode kandidatar frå landbruket

Norges Bondelag mener det er viktig at næringa sjølv nominerer gode kandidatar som driv aktivt og kan vere gode eksempel på aktiv landbruksdrift som tar vare på eit levande kulturlandskap. Prisen er på 50000 kroner og eit kunstverk, og fristen for å nominere er 1. april. 

Du kan nominere din kandidat og lese meir om kriteria for prisen på heimesidene til Norsk Kulturarv. 

 

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere