Kven fortener Kulturlandskapsprisen 2018?

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Kulturlandskapsprisen 2017
Bøndene på Kvitsøy mottok Kulturlandskapsprisen i fjor. No kan du nominere kandidatar til årets pris.

Nominer din kandidat til Kulturlandskapsprisen 2018 innan 1. april.

Kjenner du nokon som har gjort ein ekstraordinær innsats for kulturlandskapet? Då kan du nominere dei til Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2018. 

Bønder vann i fjor

Kulturlandskapsprisen har blitt delt ut sidan 2007, etter initiativ frå Norsk Kulturarv, og i fjor var det bøndene på Kvitsøy i Rogaland som vart heidra for sitt arbeid for kulturlandskapet. 

– Å ta vare på jordbrukets kulturlandskap med sine verdifulle kvalitetar, krev ein stor og målretta innsats. Bøndene på Kvitsøy gjer ein formidabel innsats med å halde tradisjonar i hevd, samstundes som dei kombinerer tradisjonell med moderne drift. Dei viser og samanhengen mellom kulturlandskapet og verdiskaping, sa landbruks- og matminister og juryleiar Jon Georg Dale då han delte ut prisen til Kvitsøy-bøndene i fjor.

Håpar på gode kandidatar frå landbruket

Norges Bondelag mener det er viktig at næringa sjølv nominerer gode kandidatar som driv aktivt og kan vere gode eksempel på aktiv landbruksdrift som tar vare på eit levande kulturlandskap. Prisen er på 50000 kroner og eit kunstverk, og fristen for å nominere er 1. april. 

Du kan nominere din kandidat og lese meir om kriteria for prisen på heimesidene til Norsk Kulturarv. 

 

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Omvisning på den magiske fabrikken, biogassanlegget i Vestfold

30 prosent av husdyrmøkka skal bli til biogass

Bondelaget er svært fornøyde med at et flertall på Stortinget slår fast at 30 prosent av norsk husdyrgjødsel skal gå til biogassproduksjon i framtida. – Nå må vi sørge for at virkemidlene for å realisere målet kommer på plass, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Ingen funn av antibiotikaresistente MRSA-bakterier i norske svinebesetninger i fjor.

Ingen MRSA-utbrudd i 2017

I fjor var det ingen funn av klassisk LA-MRSA hos norske svin. – God innsats fra næringa har gitt resultater, sier Bartnes.

Landbruk i Sveits

Den sveitsiske bonden i skvis

Med dagens landbrukspolitikk står den sveitsiske bonden i skvis og har i realiteten valget mellom å være landskapsforvalter eller storbonde, sa Beat Röösli fra Schweitzer Bauernverband, da han innledet på AgriAnalyses internasjonale seminar.

Revefarm. Foto: Norges Pelsdyralslag

Sterkt kritisk til pelsdyrforbud

Pelsdyrforbudet til regjeringa er uforutsigbar næringspolitikk, et år etter at de selv gikk inn for bærekraftig utvikling av næringa. Norges Bondelag er sterkt kritisk til avvikling.

Statssekretær i KLD, Atle Hamar (V) og Erik Lahnstein, daglig leder i Norges Skogeierforbund.

Avviser at EU-samarbeid vil bremse skogsatsing

- Mitt utgangspunkt er at et klimasamarbeid med EU skal ikke legge begrensninger for verdiskaping på norske skogressurser. Dette fastslo statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar (V), i dag under et frokostseminar i regi av Bondelaget, Skogeierforbundet, NNN, Fellesforbundet og NHO Mat og drikke.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
28
Februar

Fylkersårsmøte Finnmark

Lakselv Hotell
Fredag
02
Mars

Fylkersårsmøte Møre og Romsdal

Scandic Seilet Hotell, Molde
Onsdag
07
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere