Kva er fridom for bonden

Publisert 01.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

Det fortel Nils T. Bjørke når han taler under parolen Levande landbruk på 1. mai-markering på Voss.

Nils. T. Bjørke.

”Frihet i felleskap” er årets 1. mai-tema. På mange måtar er den norske landbruksmodellen eit godt eksempel på dette.

Høgresida i politikken har brukt slagorden ”Set bonden fri”. - Å vere med i ein marknad der me pressar kvarandre endå hardare, der råvareprodusenten sin plass vert nedst i verdikjeda er ikkje fridom for bonden, seier Nils T. Bjørke.

Nils T. Bjørke fortel kva han legg i ordet fridom for bonden:

  •  Fridom er eit landbruk som er i verdstoppen når det gjeld dyrehelse og trygg mat. Me har lågast bruk av antibiotika i Europa, og maten me produserar er salmonellafri. Det er ein større og meir verdifull fridom enn billegast mogleg mat.
  •  Fridom for ein bonde er å vere stolt av råvarene ho leverar, og at ho ser dei er grunnlag for eit stort og mangfaldig utval for forbrukarane.
  •  Å vita at me nyttar heile landet og ressursane i kvar ei bygd og grend, gjev større kjensle av fridom enn å vere avhengig av verdsmarknaden på importert fôr.
  •  Å stå samla gjennom samvirke når me skal selja produkta, gjev meg større fridom enn å stå med lua i handa som enkeltbonde for å forhandle kontrakt med ein av dei fire matkjedene.
  •  For Noreg er det ein større fridom å vite at me har matsikkerheit og kan brødfø eige folk enn å vere avhengig av ein veksande import i ein stadig meir usikker verdsmarknad.

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere