Kva er fridom for bonden

Publisert 01.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

Det fortel Nils T. Bjørke når han taler under parolen Levande landbruk på 1. mai-markering på Voss.

Nils. T. Bjørke.

”Frihet i felleskap” er årets 1. mai-tema. På mange måtar er den norske landbruksmodellen eit godt eksempel på dette.

Høgresida i politikken har brukt slagorden ”Set bonden fri”. - Å vere med i ein marknad der me pressar kvarandre endå hardare, der råvareprodusenten sin plass vert nedst i verdikjeda er ikkje fridom for bonden, seier Nils T. Bjørke.

Nils T. Bjørke fortel kva han legg i ordet fridom for bonden:

  •  Fridom er eit landbruk som er i verdstoppen når det gjeld dyrehelse og trygg mat. Me har lågast bruk av antibiotika i Europa, og maten me produserar er salmonellafri. Det er ein større og meir verdifull fridom enn billegast mogleg mat.
  •  Fridom for ein bonde er å vere stolt av råvarene ho leverar, og at ho ser dei er grunnlag for eit stort og mangfaldig utval for forbrukarane.
  •  Å vita at me nyttar heile landet og ressursane i kvar ei bygd og grend, gjev større kjensle av fridom enn å vere avhengig av verdsmarknaden på importert fôr.
  •  Å stå samla gjennom samvirke når me skal selja produkta, gjev meg større fridom enn å stå med lua i handa som enkeltbonde for å forhandle kontrakt med ein av dei fire matkjedene.
  •  For Noreg er det ein større fridom å vite at me har matsikkerheit og kan brødfø eige folk enn å vere avhengig av ein veksande import i ein stadig meir usikker verdsmarknad.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere