Ei lang strid mellom festarar og bortfestarar vart avslutta då Stortinget tidlegare i vår vedtok endringar i tomtefesteloven. Strida har dreidd seg om kva vilkår som skal gjelde ved forlenging av ein festekontrakt på hytte eller bustad.

Denne hausten arrangerer Norges Bondelag kurs seks stader i landet der vi tar for oss endringane i loven. På kurset vil vi gje ei grundig orientering om dei nye vilkåra som gjeld når ein festkontrakt går ut, etter lovendringa frå 1. juli i år. Det vil også bli ei orientering om vilkåra for regulering av festeavgift i løpande kontraktar.

Målgruppa for kurset er bortfestarar, rekneskapsførarar, advokatar, takstmenn, eigedomsmeklarar og andre med interesse for spørsmål knytt til tomtefeste. Det er advokat Ole Jacob Helmen og advokatfullmektig Kristin Bjerkestrand Eid frå Norges Bondelag som er kurshaldarar.

Her finn du program, pris og lenke til påmelding.

DatoStadHotellPåmeldingsfrist
3. novemberSarpsborgQuality Hotel & Resort Sarpsborg1. oktober
5. novemberLillehammerScandic Victoria Lillehammer1. oktober
17. novemberStavangerScandic Stavanger Airport10. oktober
18. novemberStjørdalScandic Hell Værnes10. oktober
24. novemberGardermoenScandic Oslo Airport10. oktober
26. novemberFlesbergLampeland Hotell10. oktober