Kurs for å finne gode tillitvalgte

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

I går var representanter fra valgkomiteene i fylkeslagene samlet i Landbrukets Hus i Oslo.

Fikk påfyll om valgkomitearbeid: Harald Moskvil fra Vestfold, Sigmund Rangen fra Rogaland, Sonja Herigstad Skårland fra Rogaland/Norges Bondelags valgkomite, og Aksel Klever fra Akershus.

Valgkomiteene skal finne framtidas tillitsvalgte til bondelagene og innstille kandidater til de ulike fylkesstyrene når de skal velges på årsmøtene i mars.

- Dette kurset gir en nyttig erfaringsutveksling, og gjør meg mer bevisst på hva vi skal se etter i aktuelle kandidater til fylkesstyret. Vi får også gode tips om hvordan gå fram for å finne de som har lyst til å ta på seg verv, sier kursdeltaker Sigmund Rangen fra Rogaland.

- Å ha gode tillitsvalgte er avgjørende for Norges Bondelag, slår Astrid Solberg fast. Som organisasjonssjef er hun ansvarlig for kurset sammen med 2. nestleder Brita Skallerud.

- Fylkesstyrene og fylkeslederne er svært viktige i arbeidet vårt. Valgkomiteene er ansvarlige for å framskaffe disse gode tillitsvalgte, og vårt mål med denne samlinga er derfor å gi valgkomiteene best mulig utgangspunkt for jobben de skal gjøre, sier Astrid Solberg.

Kurset gir deltakerne kunnskap om valgkomiteens arbeidsoppgaver, mulige arbeidsmetoder og diskuterer ulike problemstillinger valgkomiteen må ta stilling til. Det ble satt av mye tid til erfaringsdeling, og også orientering fra lederen i valgkomiteen for Norges Bondelag Bjarte Naterstad.

Inger Johanne Kjorstad fra Valgkomiteen for Oppland Bondelag. - Det er nyttig å prate med andre i samme situasjon og få å nye innspill til jobben vi skal gjøre. Dette kurset er starten på jobben i fylkeslagene, fram til vi skal avgi innstilling i februar, sier Inger Johanne Kjorstad fra Oppland.

- Det er bra å høre hvordan andre gjør valgkomitearbeidet, og å sikre lik praksis, sier Aksel Klever fra Akershus.

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere