Kurs for å finne gode tillitvalgte

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

I går var representanter fra valgkomiteene i fylkeslagene samlet i Landbrukets Hus i Oslo.

Fikk påfyll om valgkomitearbeid: Harald Moskvil fra Vestfold, Sigmund Rangen fra Rogaland, Sonja Herigstad Skårland fra Rogaland/Norges Bondelags valgkomite, og Aksel Klever fra Akershus.

Valgkomiteene skal finne framtidas tillitsvalgte til bondelagene og innstille kandidater til de ulike fylkesstyrene når de skal velges på årsmøtene i mars.

- Dette kurset gir en nyttig erfaringsutveksling, og gjør meg mer bevisst på hva vi skal se etter i aktuelle kandidater til fylkesstyret. Vi får også gode tips om hvordan gå fram for å finne de som har lyst til å ta på seg verv, sier kursdeltaker Sigmund Rangen fra Rogaland.

- Å ha gode tillitsvalgte er avgjørende for Norges Bondelag, slår Astrid Solberg fast. Som organisasjonssjef er hun ansvarlig for kurset sammen med 2. nestleder Brita Skallerud.

- Fylkesstyrene og fylkeslederne er svært viktige i arbeidet vårt. Valgkomiteene er ansvarlige for å framskaffe disse gode tillitsvalgte, og vårt mål med denne samlinga er derfor å gi valgkomiteene best mulig utgangspunkt for jobben de skal gjøre, sier Astrid Solberg.

Kurset gir deltakerne kunnskap om valgkomiteens arbeidsoppgaver, mulige arbeidsmetoder og diskuterer ulike problemstillinger valgkomiteen må ta stilling til. Det ble satt av mye tid til erfaringsdeling, og også orientering fra lederen i valgkomiteen for Norges Bondelag Bjarte Naterstad.

Inger Johanne Kjorstad fra Valgkomiteen for Oppland Bondelag. - Det er nyttig å prate med andre i samme situasjon og få å nye innspill til jobben vi skal gjøre. Dette kurset er starten på jobben i fylkeslagene, fram til vi skal avgi innstilling i februar, sier Inger Johanne Kjorstad fra Oppland.

- Det er bra å høre hvordan andre gjør valgkomitearbeidet, og å sikre lik praksis, sier Aksel Klever fra Akershus.

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere