Kronprinsessen på besøk hos Bybonden

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Kronprinsesse Mette Marit høster grønnsaker på Losæter med Bybonde Andreas Capjon.

- Det er fantastisk at dette stedet finnes midt i Oslo, sa kronprinsesse Mette Marit da hun besøkte Bybonden på Losæter i dag.

Bybonde Andreas Capjon viste kronprinsessen rundt på Losæter, hvor hun fikk være med på å bake brød og høste grønnsaker.

- Det er et fantastisk arbeid dere gjør. Dette viser at man kan dyrke mat så å si hvor som helst, men det er også et sosialt tiltak. Det sier mye om hva vi kan få til i denne byen, sa kronprinsessen, og la til at både barn og voksne får se hvor maten kommer fra, og at dette er et håndverk. 

- Vi er glade for at kronprinsessen ville komme hit til Losæter, og at hun er interessert i det vi driver med. Vi er jo utrolig stolte av det vi får til, sa bybonde Andreas Capjon etter besøket.

Norges Bondelag er en av drivkreftene bak hele Losæterprosjektet, og organisasjonssjef Astrid Solberg var også med på dagens besøk. – Vi ønsker å gi folk en forståelse av hvordan mat blir produsert, det er hovedgrunnen til at vi har engasjert oss her på Losæter. Vi er stolt av hva vi har fått til, og det er fint å vise det til kronprinsessen, sa Astrid Solberg.

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere