- Kritisk fase av forhandlingene

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Staten har lagt fram nytt tilbud på 295 millioner kroner. Jordbruket vil forhandle videre.

Statens forhandlingsleder Leif Forsell har gitt jordbruket frist til fredag kl 10.00 med å svare på det reviderte tilbudet.Jordbrukets forhandlingsutvalg ble i kveld blitt forelagt et revidert tilbud til en jordbruksavtale fra staten. Tilbudet har ei ramme på 295 millioner kroner, og landbruket har fått frist til fredag klokka 10.00 med å svare på tilbudet.

- Det var overraskende at staten valgte å legge fram et revidert tilbud, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Jeg registrerer at innholdet i revidert tilbud er noe bedre enn det første tilbudet. Men det er fortsatt stor avstand. Vi er i en kritisk fase av forhandlingene, sier Bartnes.

Forhandler videre fredag morgen

Ramma på det reviderte tilbudet fra staten er på 295 millioner kroner. Det utgjør en gjennomsnittlig inntektsøkning på 10.400 kroner. Det er 6000 kroner mindre enn det andre yrkesgrupper vil få i inntektsøkning i år. Landbruket krevde opprinnelig en økning på 24.200 kroner per årsverk, for å kunne minske avstanden mellom inntekta til bønder og andre grupper.

Dagens melkekvoteregioner blir beholdt i det reviderte tlbudet.

- Stortinget har bedt oss om å øke matproduksjonen på norsk jord. Det vil være vårt hovedfokus i siste del av forhandlingene, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Statens forhandlingsleder har varslet at tilbudet som ble lagt fram torsdag kveld blir oversendt Stortinget ved et eventuelt brudd.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere