- Kritisk fase av forhandlingene

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Staten har lagt fram nytt tilbud på 295 millioner kroner. Jordbruket vil forhandle videre.

Statens forhandlingsleder Leif Forsell har gitt jordbruket frist til fredag kl 10.00 med å svare på det reviderte tilbudet.Jordbrukets forhandlingsutvalg ble i kveld blitt forelagt et revidert tilbud til en jordbruksavtale fra staten. Tilbudet har ei ramme på 295 millioner kroner, og landbruket har fått frist til fredag klokka 10.00 med å svare på tilbudet.

- Det var overraskende at staten valgte å legge fram et revidert tilbud, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Jeg registrerer at innholdet i revidert tilbud er noe bedre enn det første tilbudet. Men det er fortsatt stor avstand. Vi er i en kritisk fase av forhandlingene, sier Bartnes.

Forhandler videre fredag morgen

Ramma på det reviderte tilbudet fra staten er på 295 millioner kroner. Det utgjør en gjennomsnittlig inntektsøkning på 10.400 kroner. Det er 6000 kroner mindre enn det andre yrkesgrupper vil få i inntektsøkning i år. Landbruket krevde opprinnelig en økning på 24.200 kroner per årsverk, for å kunne minske avstanden mellom inntekta til bønder og andre grupper.

Dagens melkekvoteregioner blir beholdt i det reviderte tlbudet.

- Stortinget har bedt oss om å øke matproduksjonen på norsk jord. Det vil være vårt hovedfokus i siste del av forhandlingene, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Statens forhandlingsleder har varslet at tilbudet som ble lagt fram torsdag kveld blir oversendt Stortinget ved et eventuelt brudd.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere