Om lag 500 deltakere fulgte med på konferansen som er arrangert av Norges Bondelag og Felleskjøpet. Matkorninitiativet, som ble presentert, er starten på en forskning- og innovasjonsdrevet satsing for å øke produksjonen og forbruk av norsk matkorn og proteinvekster. Norges Bondelag er en av initiativtakerne.

-  Vi ser at etterspørselen etter plantebasert kost øker. Og når etterspørselen øker må vi produsere mer i Norge, sa Per Chr Rålm fra Fellesskjøpet Agri da han presenterte initiativet under konferansen.

Større etterspørsel krever flere tiltak

Fra Norges Bondelag var Erling Aas-Eng tilstede. Han fortalte om potensialet vi har for å øke norskandelen når det kommer til korn og gras. Og her var han tydelig.

- Det er viktig at vi stryrker lønnsomheten i norsk kornproduksjon vesentlig og omgående, fortalte han.

For å øke lønnsomheten mener han at man blant annet er nødt til å øke kornprisene, styrke arealtilskuddet i alle soner, samt sette et minimumskrav til avling for å få fullt arealtilskudd. Han pekte også på utnyttelse av arealer.

- Det er viktig at vi utnytter de norske kornarealene enda bedre framover. Dette kan vi gjøre for eksempel med diffrensierte arealtilskudd etter vekst og soner, og tilskudd til små skifter, fortalte han.

Se konferansen her

Får støtte fra departementet

- Ja det er viktig å øke norskandelen av korn i mat og fôr, sa departementsråd Anne Marie Glosli i Landbruks og matdepartementet.

Hun brukte også tiden til å rose den norske kornbransjen.

- Jeg mener den norske kornbransjen har vært flinke gjennom mange år til å sammarbeide langs hele verdikjeden, sa hun.

Hun legger ikke skjul på at korn og kraftfôr også i år blir en viktig del av jordbruksforhandligene.

- Det er og blir en avveing mellom kornproduksjon på den ene siden og bakeri og husdyrprodusksjonen. Det vil bli, som alltid, tøffe tak. Og prioriteringer om priser, ariealtilskudd, investeringsstøtte og matkorntilskudd, avslutter hun.