Konkurransetilsynet overrasker positivt

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Det er overraskende positivt at Konkurransetilsynet ser at maktkonsentrasjon i dagligvarekjeden er et problem.

Det sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag etter at det ble kjent at Konkurransetilsynet har varslet Norgesgruppen og Ica om at tilsynet vurderer å stanse samarbeidet mellom de to dagligvarekjedene mens saken behandles.

Fare for varig og uopprettelig skade

– Vi har kommet til at det er fare for at konkurransen utsettes for varig og uopprettelig skade dersom samarbeidet får pågå mens vi behandler saken, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

Et midlertidig vedtak vil bety at samarbeidet må opphøre mens tilsynet tar stilling til om avtalen mellom dem er ulovlig. Konkurransetilsynet har varslet at pålegget skal gjelde til 30. september 2013.

Avtalen mellom Ica og Norgesgruppen omfatter samarbeid om innkjøp og distribusjon.

Varige skadevirkninger

Konkurransetilsynet mener konkurranseskaden blant annet er knyttet til at Ica legger ned sitt grossistapparat i store deler av landet, og at det kan bli vanskelig å bygge dette opp igjen dersom konklusjonen blir at avtalen er ulovlig.

Tilsynet er også bekymret for varige skadevirkninger i leverandørmarkeder.

Dokumenterer uheldig maktkonsentrasjon

Da avtalen mellom Norgesgruppen og Ica ble kjent, uttalte Bondelagsleder Nils T Bjørke at saken saken viste at utviklingen Matkjedeutvalget dokumenterte i forhold til uheldig maktkonsentrasjon, akselererer i negativ retning.

- En slik maktkonsentrasjon vil gå på bekostning av mangfold. Her er bønder og forbruker i samme båt. Det blir færre som bestemmer hva forbruker skal spise og hva bonden skal dyrke, sa Nils T Bjørke.

Les saken hos Konkurransetilsynet

Les også: Bondelaget støtter Rema-Reitan

Kontaktperson i Norges Bondelag: Per Skorge

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere