Konkurransetilsynet overrasker positivt

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Det er overraskende positivt at Konkurransetilsynet ser at maktkonsentrasjon i dagligvarekjeden er et problem.

Det sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag etter at det ble kjent at Konkurransetilsynet har varslet Norgesgruppen og Ica om at tilsynet vurderer å stanse samarbeidet mellom de to dagligvarekjedene mens saken behandles.

Fare for varig og uopprettelig skade

– Vi har kommet til at det er fare for at konkurransen utsettes for varig og uopprettelig skade dersom samarbeidet får pågå mens vi behandler saken, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

Et midlertidig vedtak vil bety at samarbeidet må opphøre mens tilsynet tar stilling til om avtalen mellom dem er ulovlig. Konkurransetilsynet har varslet at pålegget skal gjelde til 30. september 2013.

Avtalen mellom Ica og Norgesgruppen omfatter samarbeid om innkjøp og distribusjon.

Varige skadevirkninger

Konkurransetilsynet mener konkurranseskaden blant annet er knyttet til at Ica legger ned sitt grossistapparat i store deler av landet, og at det kan bli vanskelig å bygge dette opp igjen dersom konklusjonen blir at avtalen er ulovlig.

Tilsynet er også bekymret for varige skadevirkninger i leverandørmarkeder.

Dokumenterer uheldig maktkonsentrasjon

Da avtalen mellom Norgesgruppen og Ica ble kjent, uttalte Bondelagsleder Nils T Bjørke at saken saken viste at utviklingen Matkjedeutvalget dokumenterte i forhold til uheldig maktkonsentrasjon, akselererer i negativ retning.

- En slik maktkonsentrasjon vil gå på bekostning av mangfold. Her er bønder og forbruker i samme båt. Det blir færre som bestemmer hva forbruker skal spise og hva bonden skal dyrke, sa Nils T Bjørke.

Les saken hos Konkurransetilsynet

Les også: Bondelaget støtter Rema-Reitan

Kontaktperson i Norges Bondelag: Per Skorge

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere