Kom med innspill til Bondelagets næringspolitiske program

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Hvordan ønsker vi at framtidas landbruk skal være? Og hva slags politikk mener vi skal til for å nå målene? Vi vil gjerne ha innspill på hva som skal være de viktigste sakene for Norges Bondelag de neste fire åra.

Kristin Ianssen ønsker innspill fra medlemmene.

Et utvalg ledet av 1. nestleder Kristin Ianssen jobber med å lage nytt næringspolitisk program. Her kan du laste ned programmet.

- Dette dreier seg om hvilke veivalg vi skal gjøre, og hvilken politikk vi skal kjempe for. Vi er i startfasen av arbeidet, og ønsker innspill, sier Kristin Ianssen. 

Send dine innspill på epost til infopost@bondelaget.no innen 27. oktober. 

Etter nyttår vil også lokallaga bli utfordra til å gi innspill til det nye næringspolitiske programmet i studiearbeidet foran jordbruksforhandlingene. Seinere blir det en formell høringsrunde til fylkeslagene. Men nå har du altså mulighet til å komme med din umiddelbare tilbakemelding! 

Næringspolitisk program blir vedtatt på årsmøtet på Lillehammer i juni, og setter rammene for bondelagets næringspolitikk og i hvilken retning vi ønsker landbruket skal utvikle seg. 

Foruten Kristin Ianssen som leder, består utvalget av Oddveig Gikling Bjørnå fra styret og fire fylkesledere: Erling Aas-Eng fra Hedmark, Frøydis Haugen fra Hordaland, Asgeir Slåttnes fra Troms og Erik Fløystad fra Aust-Agder.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere