Kom med innspill til Bondelagets næringspolitiske program

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Hvordan ønsker vi at framtidas landbruk skal være? Og hva slags politikk mener vi skal til for å nå målene? Vi vil gjerne ha innspill på hva som skal være de viktigste sakene for Norges Bondelag de neste fire åra.

Kristin Ianssen ønsker innspill fra medlemmene.

Et utvalg ledet av 1. nestleder Kristin Ianssen jobber med å lage nytt næringspolitisk program. Her kan du laste ned programmet.

- Dette dreier seg om hvilke veivalg vi skal gjøre, og hvilken politikk vi skal kjempe for. Vi er i startfasen av arbeidet, og ønsker innspill, sier Kristin Ianssen. 

Send dine innspill på epost til infopost@bondelaget.no innen 27. oktober. 

Etter nyttår vil også lokallaga bli utfordra til å gi innspill til det nye næringspolitiske programmet i studiearbeidet foran jordbruksforhandlingene. Seinere blir det en formell høringsrunde til fylkeslagene. Men nå har du altså mulighet til å komme med din umiddelbare tilbakemelding! 

Næringspolitisk program blir vedtatt på årsmøtet på Lillehammer i juni, og setter rammene for bondelagets næringspolitikk og i hvilken retning vi ønsker landbruket skal utvikle seg. 

Foruten Kristin Ianssen som leder, består utvalget av Oddveig Gikling Bjørnå fra styret og fire fylkesledere: Erling Aas-Eng fra Hedmark, Frøydis Haugen fra Hordaland, Asgeir Slåttnes fra Troms og Erik Fløystad fra Aust-Agder.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere