Kom med innspill til Bondelagets næringspolitiske program

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Hvordan ønsker vi at framtidas landbruk skal være? Og hva slags politikk mener vi skal til for å nå målene? Vi vil gjerne ha innspill på hva som skal være de viktigste sakene for Norges Bondelag de neste fire åra.

Kristin Ianssen ønsker innspill fra medlemmene.

Et utvalg ledet av 1. nestleder Kristin Ianssen jobber med å lage nytt næringspolitisk program. Her kan du laste ned programmet.

- Dette dreier seg om hvilke veivalg vi skal gjøre, og hvilken politikk vi skal kjempe for. Vi er i startfasen av arbeidet, og ønsker innspill, sier Kristin Ianssen. 

Send dine innspill på epost til infopost@bondelaget.no innen 27. oktober. 

Etter nyttår vil også lokallaga bli utfordra til å gi innspill til det nye næringspolitiske programmet i studiearbeidet foran jordbruksforhandlingene. Seinere blir det en formell høringsrunde til fylkeslagene. Men nå har du altså mulighet til å komme med din umiddelbare tilbakemelding! 

Næringspolitisk program blir vedtatt på årsmøtet på Lillehammer i juni, og setter rammene for bondelagets næringspolitikk og i hvilken retning vi ønsker landbruket skal utvikle seg. 

Foruten Kristin Ianssen som leder, består utvalget av Oddveig Gikling Bjørnå fra styret og fire fylkesledere: Erling Aas-Eng fra Hedmark, Frøydis Haugen fra Hordaland, Asgeir Slåttnes fra Troms og Erik Fløystad fra Aust-Agder.

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere