Klart råd til regjeringa – lytt mer til velgerne!

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Nils T. Bjørke var klar i sin tale: Skal den rødgrønne regjeringa vinne valget til neste år, må de ta hensyn til hva forbrukeren mener.

Leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke ved åpningen av Bondetinget 2012. Foto: Guro Bjørnstad.

Nils T. Bjørke åpnet Norges Bondelags årsmøte på Lillehammer, med over 260 utsendinger, representanter og gjester, inkludert landbruks- og matminister Lars Peder Brekk i salen.

- Mitt klare råd til Stoltenberg er at det blir lytta mer til velgerne og grasrota, enn til Finansdepartementet, sa Bjørke.

Bjørke viste til at landbruket og Bondelaget under aksjonene i mai opplevde stor støtte blant forbrukere og aktører utenfor landbruket. Forbrukeren ser verdien av et aktivt landbruk, og ønsker norskprodusert mat. Folk skjønner at bonden må få betalt. Det er skapt et politisk press som regjeringa må ta hensyn til.

Ønsker avtale til neste år

- Regjeringa må gjøre seg fortjent til fornyet tillit. Norges Bondelag ønsker en jordbruksavtale til neste år, men vi vil ikke fungere som et slag redningsselskap for ei regjering i nød i oppbrakt farvatn, understreket Nils T. Bjørke.

Bjørke la vekt på at det er særlig to forhold som har prioritert og er avgjørende fram mot valget i 2013. Det er:

  • Inntektsrammene til landbruket i oppgjøret 2013 må legge til rette for at inntektsforskjellene til andre grupper i samfunnet blir redusert vesentlig.
  • Handlingsrommet i tollvernet må utnyttes for å sikre et norsk volum.

 Allianser er helt nødvendige

- Vi lykkes godt med aksjonene våre i mai. Vi fikk bred medieoppmerksomhet og mye støtte. Skal vi holde på den støtten, er vi nødt til å bygge enda sterkere allianser både med forbrukeren, internt i næringa og med fagbevegelsen, uttalte Bjørke.

Avslutningsvis la Bondelagslederen vekt på at økonomi aldri har vært den viktigste drivkrafta for å bli bonde. – Vi skal jobbe hardt for at økonomi heller ikke blir den viktigste grunnen til ikke å bli bonde, avsluttet Nils T. Bjørke.

Lederen av Bondelaget mottok stående hyllest for talen.  

Les hele leders tale.

Se powerpointpresentasjon som ble vist under leders tale.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere