Klart råd til regjeringa – lytt mer til velgerne!

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Nils T. Bjørke var klar i sin tale: Skal den rødgrønne regjeringa vinne valget til neste år, må de ta hensyn til hva forbrukeren mener.

Leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke ved åpningen av Bondetinget 2012. Foto: Guro Bjørnstad.

Nils T. Bjørke åpnet Norges Bondelags årsmøte på Lillehammer, med over 260 utsendinger, representanter og gjester, inkludert landbruks- og matminister Lars Peder Brekk i salen.

- Mitt klare råd til Stoltenberg er at det blir lytta mer til velgerne og grasrota, enn til Finansdepartementet, sa Bjørke.

Bjørke viste til at landbruket og Bondelaget under aksjonene i mai opplevde stor støtte blant forbrukere og aktører utenfor landbruket. Forbrukeren ser verdien av et aktivt landbruk, og ønsker norskprodusert mat. Folk skjønner at bonden må få betalt. Det er skapt et politisk press som regjeringa må ta hensyn til.

Ønsker avtale til neste år

- Regjeringa må gjøre seg fortjent til fornyet tillit. Norges Bondelag ønsker en jordbruksavtale til neste år, men vi vil ikke fungere som et slag redningsselskap for ei regjering i nød i oppbrakt farvatn, understreket Nils T. Bjørke.

Bjørke la vekt på at det er særlig to forhold som har prioritert og er avgjørende fram mot valget i 2013. Det er:

  • Inntektsrammene til landbruket i oppgjøret 2013 må legge til rette for at inntektsforskjellene til andre grupper i samfunnet blir redusert vesentlig.
  • Handlingsrommet i tollvernet må utnyttes for å sikre et norsk volum.

 Allianser er helt nødvendige

- Vi lykkes godt med aksjonene våre i mai. Vi fikk bred medieoppmerksomhet og mye støtte. Skal vi holde på den støtten, er vi nødt til å bygge enda sterkere allianser både med forbrukeren, internt i næringa og med fagbevegelsen, uttalte Bjørke.

Avslutningsvis la Bondelagslederen vekt på at økonomi aldri har vært den viktigste drivkrafta for å bli bonde. – Vi skal jobbe hardt for at økonomi heller ikke blir den viktigste grunnen til ikke å bli bonde, avsluttet Nils T. Bjørke.

Lederen av Bondelaget mottok stående hyllest for talen.  

Les hele leders tale.

Se powerpointpresentasjon som ble vist under leders tale.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere