- Kjære bønder

Publisert 20.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

Det er fortsatt mange av dere – la det være det i framtida også, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

- Dere har verdens viktigste yrke! For mat – det må også vi som bor i byen ha! Med et varmere klima hvor matproduksjonen i store deler av verden kan gå ned – blir deres jobb bare viktigere! For ikke bare blir det varmere – det blir flere munner å mette også, sier Lars Haltbrekken, som holdt appell til opptoget for norsk mat foran Stortinget tirsdag.

- Vi må sørge for at vi også i framtida har et landbruk basert på norske naturressurser. Maten vi spiser til hverdags må kort og godt gjenspeile den naturen vi lever i, sier Haltbrekken.

- Vi kan ikke fylle fatene med nedhogd regnskog

Haltbrekken sier at vi ikke fylle våre middagsfat med nedhogd regnskog og korn som kunne gått til menneskemat i stedet for kraftfor.

- Vi ønsker ikke et industrialisert landbruk med de konsekvensene det har for matkvalitet og miljø. Vi ønsker et landbruk basert på egne ressurser. Et landbruk som utnytter gresset, som vi mennesker ikke kan spise, i alle fall ikke før et har vært innom en kumage, geitemage eller sauemage.

- Ikke bare Norge som trenger bonden

- Kjære bønder, i dag er dere alle andre steder enn der dere burde være, nemlig helt på jorde.

Haltbrekken tror regjeringas landbrukspolitikk vil føre flere bønder inn til byen.

– Men her har vi nok av dem fra før. La oss i stedet sørge for at bøndene holder seg på jordene og gir oss rein og trygg mat også i framtida. Det er ikke bare Norge som trenger bonden – verden gjør det også!

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere