– Vi fikk saken fra Miljødirektoratet 6. juli og har 18. juli fatta vedtak om skadefelling av en bjørn i Bardu. Jeg har stor forståelse for at de som har dyr på beite i område har ønsket avklaring tidligere, men denne saken har vært krevende, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Bakgrunnen for at det nå gis tillatelse til felling er registrerte skader på sau i Bardu kommune. Søndag kveld ble det bekreftet at to nye sauer hadde blitt tatt av bjørn på nordsiden av Barduelva. Siden den siste bjørnen ble skutt i Troms den 2. juli, er det registrert tap av fire sauer til bjørn i Bardu kommune.

– I denne saken har vi lagt større vekt på ei geografisk differensiert forvaltning og skadeomfanget på sau, enn bestandsmålet for bjørn og at det allerede er felt tre bjørner i Troms denne sommeren, sier Rotevatn.

John-Erik Skjellnes Johansen sier Norges Bondelag er forøyd med avgjørelsen, men den skulle kommet for to uker siden.

– Selv om det er vanskelig for forvaltningen, er det mye verre for bonden som går rundt og leter etter dyra siner og finner dem som kadaver. Bonden har beitedyrene på beite i den tro om at de skal være trygge der, og da må forvaltningen inn raskere når det er skadedyr som er kommet inn i beiteprioritert område, sier Johansen.

– Norges Bondelag har jobbet mye med denne saken, og at det nå er kommet en avgjørelse viser at det nytter å jobbe langsiktig og målrettet, avslutter Johansen.