JUS: Dokumentavgift ved overdragelse og salg

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- For eiendommer som overtas med etter åsetesreglene, skal skiftetaksten legges til grunn for dokumentavgiften.

Illustrasjonsfoto: Ida marie Ruud.Advokat Rune Rylandsholm i Norges Bondelag presiserer at det da er to vilkår som må være oppfylt: du må være åsetesberettiget (dvs. livsarving), og eiendommen må være overtatt på (dødsbo)skifte.

- Dette medfører at det ved ordinære eiendomsoverdragelser med foreldrene i live, utgjør dokument­avgiftsgrunnlaget 100 % av salgsvederlaget. Grunnlaget for dokumentavgift ved en slik eiendomsoverdragelse skal utgjøre 100 % av salgsverdien, Det skal ikke gjøres fradrag for gjeld eller andre heftelser som f. eks. kårforpliktelser. Dokumentavgift som betales i forbindelse med overdragelse av en fast nærings­eiendom, kan kreves fratrukket i arveavgift som følger av overdragelsen, skriver Rylandsholm i artikkelen "Dokumentavgift."

Artikkelen er en del i serien "Jus i landbruket" som tidligere har stått på trykk i Bondebladet.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere