Jordbruksoppgjøret: Samtalene fortsetter

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Kravoverlevering 2017
Dette bildet ble tatt da jordbruket leverte sitt krav til staten ved departementsråd Leif Forsell 26. april. Samtalene mellom Lars Petter Bartnes, Forsell og Merete Furuberg fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag fortsetter i dag.

Det er fortsatt ingen avklaringer i årets jordbruksforhandlinger.

Samtalene mellom jordbruket og staten fortsetter tirsdag 16. mai, dagen etter at fristen for årets jordbruksforhandlinger utløp.

Det er en krevende situasjon og tidsperspektivet for videre samtaler er uavklart. For jordbruket handler det om utviklinga av norsk landbruk og det løftet som er nødvendig for å sikre mangfoldet i matproduksjonen med utgangspunkt i den nye landbrukspolitikken Stortinget nylig vedtok.

Årets jordbruksforhandlinger starta tirsdag 9. mai.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere