Samtalene mellom jordbruket og staten fortsetter tirsdag 16. mai, dagen etter at fristen for årets jordbruksforhandlinger utløp.

Det er en krevende situasjon og tidsperspektivet for videre samtaler er uavklart. For jordbruket handler det om utviklinga av norsk landbruk og det løftet som er nødvendig for å sikre mangfoldet i matproduksjonen med utgangspunkt i den nye landbrukspolitikken Stortinget nylig vedtok.

Årets jordbruksforhandlinger starta tirsdag 9. mai.