Jordbruksoppgjøret har ikke skyld i mulig renteøkning

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

NRK meldte nylig at en økning i matprisene er en viktig grunn til at Norges Bank nå varsler raskere renteoppgang. Årets jordbruksoppgjør var en viktig årsak.

- Det er riktig at matprisene har økt, men de utgjør bare en liten del av forklaringen på den generelle prisveksten i juli, sier generalsekretær i Norges Bondelag Per Skorge.

Overdriver jordbruksoppgjørets effekt på prisene

Norske husholdninger anslås å bruke omlag 123 mrd. kr på matvarer i år. Ifølge SSB opplede vi i juli en prisvekst på norske matvarer på 2,6 prosent. En årlig prisøkning på det nivået vil utgjøre en samlet prisvekst for forbrukerne på 3,2 mrd. kroner.

Effektene av jordbruksoppgjøret er 0,96 mrd. kroner i økte matvarepriser fra 1.juli. Det tilsvarer en prisvekst på snaue 0,8 prosent. Det betyr dermed at foredlingsindustri og butikkene har økt sine priser med 2,25 mrd. kroner utover prisveksten fra jordbruksoppgjøret.

Kan ikke skylde på bøndene

Norges Bank i skriver sin pengepolitiske rapport av 19. september:

Oppgangen i konsumprisveksten de siste månedene kan henge sammen med høyere innkjøpspriser på importerte varer, men kan også skyldes tiltakende kostnadsvekst i bedriftene og høyere driftsmarginer.”

Med andre ord: Norges Bank trekker ikke frem bonden som årsak til prisveksten.

- Det blir derfor feil å bruke jordbruksoppgjøret som forklaring når det prates om kraftig prisvekst i Norge, sier Skorge i Norges Bondelag.

- Leddene etter bonden i verdikjeden har enten økt prisene på varer påvirket av jordbruksoppgjøret mer enn prisveksten fra oppgjøret, og/eller økt prisene på andre mat– og drikkevarer som ikke blir produsert på norske jordbruksråvarer.

Dette understrekes også av Norges Bank.  De skriver : ”Matvareprisene økte kraftig i sommer. Økningen var større enn den beregnede effekten på prisene av jordbruksoppgjøret.”

Matvareprisene øker mindre enn andre varer

Årets jordbruksoppgjør sørget for en liten økning i pris på noen utvalgte norske jordbruksvarer. Blant annet økte literprisen på melk med 0,23 kroner, noe som igjen påvirker prisene på blant annet smør, yoghurt og ost.

For en gjennomsnittlig nordmann innebærer jordbruksoppgjøret en prisøkning på 190 kroner i året, eller litt over 50 øre pr. dag.

- Det er naturlig at bøndene dekker inn kostnadsveksten gjennom en liten prisøkning på sine produkter.  Prisveksten merkes fra 1. juli hvert år. Likevel viser tall fra SSB at prisen på norske jordbruksvarer øker bare halvparten av den generelle prisveksten i Norge. 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere