Jordbruksoppgjøret har ikke skyld i mulig renteøkning

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

NRK meldte nylig at en økning i matprisene er en viktig grunn til at Norges Bank nå varsler raskere renteoppgang. Årets jordbruksoppgjør var en viktig årsak.

- Det er riktig at matprisene har økt, men de utgjør bare en liten del av forklaringen på den generelle prisveksten i juli, sier generalsekretær i Norges Bondelag Per Skorge.

Overdriver jordbruksoppgjørets effekt på prisene

Norske husholdninger anslås å bruke omlag 123 mrd. kr på matvarer i år. Ifølge SSB opplede vi i juli en prisvekst på norske matvarer på 2,6 prosent. En årlig prisøkning på det nivået vil utgjøre en samlet prisvekst for forbrukerne på 3,2 mrd. kroner.

Effektene av jordbruksoppgjøret er 0,96 mrd. kroner i økte matvarepriser fra 1.juli. Det tilsvarer en prisvekst på snaue 0,8 prosent. Det betyr dermed at foredlingsindustri og butikkene har økt sine priser med 2,25 mrd. kroner utover prisveksten fra jordbruksoppgjøret.

Kan ikke skylde på bøndene

Norges Bank i skriver sin pengepolitiske rapport av 19. september:

Oppgangen i konsumprisveksten de siste månedene kan henge sammen med høyere innkjøpspriser på importerte varer, men kan også skyldes tiltakende kostnadsvekst i bedriftene og høyere driftsmarginer.”

Med andre ord: Norges Bank trekker ikke frem bonden som årsak til prisveksten.

- Det blir derfor feil å bruke jordbruksoppgjøret som forklaring når det prates om kraftig prisvekst i Norge, sier Skorge i Norges Bondelag.

- Leddene etter bonden i verdikjeden har enten økt prisene på varer påvirket av jordbruksoppgjøret mer enn prisveksten fra oppgjøret, og/eller økt prisene på andre mat– og drikkevarer som ikke blir produsert på norske jordbruksråvarer.

Dette understrekes også av Norges Bank.  De skriver : ”Matvareprisene økte kraftig i sommer. Økningen var større enn den beregnede effekten på prisene av jordbruksoppgjøret.”

Matvareprisene øker mindre enn andre varer

Årets jordbruksoppgjør sørget for en liten økning i pris på noen utvalgte norske jordbruksvarer. Blant annet økte literprisen på melk med 0,23 kroner, noe som igjen påvirker prisene på blant annet smør, yoghurt og ost.

For en gjennomsnittlig nordmann innebærer jordbruksoppgjøret en prisøkning på 190 kroner i året, eller litt over 50 øre pr. dag.

- Det er naturlig at bøndene dekker inn kostnadsveksten gjennom en liten prisøkning på sine produkter.  Prisveksten merkes fra 1. juli hvert år. Likevel viser tall fra SSB at prisen på norske jordbruksvarer øker bare halvparten av den generelle prisveksten i Norge. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere