Inviterte til kakefest for lov om god handelsskikk

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Fra venstre: Kårstein Eidem Løvaas (H), Jam-Egil Pettersen (NNN), Geir Pollestad (Sp) og Lars Petter Bartnes, leder i Bondelaget.

Mandag 28. mai vedtok et samlet storting at det skal innføres en lov om god handelsskikk. I den anledning inviterte Bondelaget sammen med flere andre interesseorganisasjoner til kakefest utenfor Stortinget.

Et enstemmig storting har vedtatt at det skal innføres en lov om god handelsskikk for dagligvarebransjen i Norge. Formålet er å skape et ryddigere forhold mellom leverandører og dagligvarekjeder i matbransjen. Norges Bondelag, NNN, NHO Mat og drikke, Dagligvareleverandørenes landsforening (DLF) og Bondens marked stilte i den anledning med kakefest for næringspolitikerne på Stortinget.

- Dette er en dag vi har ventet lenge på. Lov om god handelsskikk vil bidra til å skape et ryddigere forhold mellom leverandørene og dagligvarekjedene som både bonde og forbruker tjener på. Selv om vi ikke er kommet helt i mål mener vi at en liten feiring er på sin plass, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, til de frammøtte.

Lov om god handelsskikk feires med marsipankake utenfor Stortinget, 28. mai 2018.

Stortinget har vedtatt at regjeringa må komme tilbake med et forslag til en lov om god handelsskikk basert på Dagligvarelovutvalgets forslag fra 2013. Loven skal tre i kraft i løpet av 2019. I tillegg krever Stortinget at regjeringa utreder flere tiltak som kan bedre konkurransen i dagligvarehandelen, herunder forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører samt forhold knyttet til distribusjon som kan hemme konkurransen i dagligvarehandelen.

- Jeg vil advare mot å tro at jobben er over og er glad for at Stortinget ber regjeringa se nærmere på hvordan vi kan skape sunnere konkurranse rundt distribusjon av matvarer. Her trengs det tiltak raskt og jeg ser fram til å følge arbeidet med utredningen som Stortinget har bestilt, sa Bartnes.

Blant de frammøtte var stortingsrepresentantene Kårstein Eidem Løvaas (H), Terje Lien Aasland (Ap), Geir Pollestad (Sp), Steinar Reiten (Krf) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Terje Lien Aasland (Ap), nestleder i Stortingets næringskomite, uttrykte en klar forventning til lovforslaget som regjeringa nå skal levere.

- Vi har vært helt klare i vår bestilling, lovforslaget skal følge Dagligvarelovutvalgets forslag. Vi er også svært tydelige på at tilsynet som skal etableres for å følge opp lov om god handelsskikk skal ha selvstendig beslutningsmyndighet, sa Lien Aasland under markeringen.

Les mer om næringskomiteens innstilling og Stortingets vedtak.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere