Innfører lov om god handelsskikk

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

melkekartonger

En enstemmig næringskomite på Stortinget mener regjeringa må legge fram forslag til en lov om god handelsskikk med et uavhengig tilsynsorgan. Loven skal tre i kraft i løpet av 2019. – Gledelig og på høy tid, mener Bondelaget.

En enstemmig næringskomite på Stortinget ber regjeringa legge fram en lov om god handelsskikk med et uavhengig tilsynsorgan. Loven skal tre i kraft i løpet av 2019. Bondelaget mener vedtaket er svært gledelig for både bonde og forbruker.

- Gledelig og på høy tid at vi får en lov om god handelsskikk og et eget uavhengig tilsynsorgan. Dette vil bidra til å skape et ryddigere forhold mellom leverandørene og dagligvarekjedene som både bonde og forbruker tjener på, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Komiteen innstiller på at loven skal utformes i tråd med Hjelmeng-utvalgets utredning av lov om god handelsskikk fra 2013. Det har vært en diskusjon om tilsynsorganet bør legges til Konkurransetilsynet eller opprettes som et eget uavhengig organ.

- Hjelmengutvalget konkluderer med at tilsynsorganet som overser at lov om god handelsskikk følges opp bør være uavhengig, ikke inngå som en del av Konkurransetilsynets portefølje. Dette forventer jeg at regjeringa følger opp når de kommer tilbake til Stortinget, sier Bartnes.

I tillegg ber næringskomiteen om at utredning av flere tiltak for å bedre maktbalanse i matmarkedet. Bondelaget mener at en lov om god handelsskikk kun kan være starten og at mye arbeid gjenstår.

- Jeg vil advare mot å tro at jobben er over og er glad for at Stortinget ber regjeringa se nærmere på hvordan vi kan skape sunnere konkurranse rundt distribusjon av matvarer. Her trengs det tiltak raskt, sier Bartnes.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere