- Norges Bondelag er overrasket over at regjeringen uten dialog med næringa binder seg opp overfor EU. Vi mener fortsatt at regjeringen gjør knefall for EUs interesser fremfor å ivareta norsk næringsliv, sier leder i Norges Bondelag, Nils T.Bjørke.

Når europaminister Vidar Helgesen (H) møter EØS-rådet i Brüssel i morgen, vil han meddele at landets  nye regjering har som mål å reversere prosenttollen på ost (ostetollen).  I et hastemøte i Oslo i dag møtte ministeren representanter fra NHO mat og landbruk og Norges Bondelag.

-Vi er på ingen måte beroliget etter møtet. Det virker som om regjeringen ikke har oversikt over konsekvensene dette kan få for norsk matproduksjon og næringsmiddelindustri . Det er ikke mer enn noen dager siden landbruks- og matminister Sylvi Listhaug var ute og sa at hun freder ostetollen inntil videre og at saken har mange sider som må vurderes nøye, sier Bjørke.

- Vil vise regjeringens holdning

Vidar Helgesen understreket i møtet med næringa at det ikke er noen uenighet mellom han og landbruksministeren i denne saken. Ifølge Helgesen er målet i Brüssel å signalisere en holdning og ikke en posisjon.

Ministeren la vekt på at regjeringen ønsker en prosess rundt dette spørsmålet, hvor det også legges opp til en dialog med de berørte parter.  Han understreket at han er opptatt av forventningene EU har til den nye regjeringen i Norge.

- Prosessen hittil bærer preg av alt annet enn dialog. Det hjelper lite å invitere til dialog etter at man låst seg i sine posisjoner, avslutter Bjørke.