- Importvern viktig for landbruket

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

I ulik grad er stortingsrepresentantene fra H og Ap som gjestet Lederkonferansen opptatt av sterkt importvern.

Terje Lien Aasland.

Stortingsrepresentanter fra Høyre og Arbeiderpartiet besøkte Bondelagets lederkonferanse i dag. Stikkordet for deres innledning var "Slik skal vi øke matproduksjonen – og sikre distriktsstemmene ved valget 2013."

Ap åpner for bruk av budsjettmidler
I sin innledning til lederkonferansen trakk lederen av Næringskomiteen Terje Lien Aasland (Ap) fram at landbruket er en del av den norske modellen, som er viktig å ta vare på for sosialdemokratene. Aasland er stolt av landbruksmeldinga, og at tre partier har staket kursen sammen for kanskje ti år. - Mye av innholdet i meldinga har kommet fram i en dialog med landbruket. Det er riktig som mange har kommentert at landbruksmeldinga ”velkommen til bords” mangler bestikk. Bestikket og bordpynten kommer etter hvert, men det er en retning og noe vi skal bygge videre på, sa Aasland.

- Arbeiderpartiet ønsker å opprettholde importvernet. Det er viktig for landbruk over hele landet, volumproduksjon, prisoppnåelse, og forutsigbarhet, sa Aasland.

Aasland sa også at dersom bonden ikke får tatt ut pris i markedet, kan det være aktuelt å bruke budsjettmidler.

Aasland trakk fram at det er viktig å øke produksjonen av storfekjøtt, og ønsker en egen strategi på det.

- Arbeiderpartiet ønsker å få til bedre risikoavlastning ved investeringer. Å understøtte den aktive bonden er å støtte de som satser og investerer, sa Aasland, og etterlyste hjelp til å definere hvem den aktive bonden er.

Svein Flåtten og Nils T. Bjørke.

Endringer, men videreføring av importvern og markedsordninger
I sin innledning påpekte Svein Flåtten at Høyre er for markedsregulering av landbruksvarer, og de er for en statlig styring hvis det er til det beste; de ønsker mer uavhengige regulatorer. Høyres mål for markedsreguleringen er å motvirke monopol, lite innsyn og mangel på konkurranse.  

- Importvernet er en bærebjelke i norsk landbruk. Høyre ønsker ikke å øke importvernet, og ønsker på sikt å redusere det. Vi har forpliktelser via WTO, EU og EØS for å liberalisere handelen, sa Svein Flåtten. Høyre ønsker å sikre at norsk landbruk er enda mer effektivt og mer lønnsomt før en reduksjon av tollvernet kan finne sted. Vi er avhengig av å ha et godt forhold til våre handelspartnere i EU, og det er noe av årsaken til at H har vært i mot tolløkningen nå, fortalte Flåtten.

Willy Finnbakk, leder i Nordsvin, brukte sin egen gård som eksempel i spørsmål til Flåtten. Finnbakk har økt både svineproduksjonen og melkeproduksjonen de siste årene. – Jeg kan godt øke produksjonen mer, men problemet er at inntekten ikke øker tilsvarende, og det byr på store investeringsbehov. Hva betyr det å sette bonden fri?

Flåtten innrømte at han ikke er glad i uttrykket ”slipp bonden fri”. – Det dreier seg om frihet til å produsere hva man vil og så mye man vil, og bruke eiendommen som man vil. Det har vært store strukturendringer i landbruket; er det ikke bedre at politikken kommer i forkant av endringene, enn at politikken må tilpasses endringene og utviklingen som allerede har skjedd, spurte Flåtten.

Les også sak om bondelagslederens tale til lederkonferansen.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere