- Det er positivt at færre husdyr blir tatt av rovdyr, men måten det skjer på skyldes ikke en rovdyrpolitikk som fungerer. Det skjer fordi vi har en rovdyrpolitikk som prioritere rovdyr foran beitebruk, og der beitebruken går ned, sier Einar Frogner.

- Bonden uenig i at politikken fungerer

I dag kom de foreløpige tallene for rovdyrtap i årets beitesesong. Tallene viser 20 prosent færre skader på husdyr enn på samme tid i 2015. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen hevder at dette viser at rovdyrpolitikken fungerer.

- Enkeltbonden som har mista store deler av besetninga si til rovdyr eller som har måtte ha sauen på innmarksbeite i sommer på grunn av rovdyrfaren, vil være uenig i påstanden om at politikken fungerer, sier Einar Frogner.

Lenge igjen av sesongen

- Dersom Helgesen ønsker å redusere tapstallene, må jervebestanden redusere til bestandsmålet og hannbjørner og streifulv må tas ut før beitesesongen. Slik det er nå er presset på den norske beitenæringa langt høyere enn det som er politisk vedtatt, og det truer beitenæringa og matproduksjonen i flere områder av landet, sier Einar Frogner.
Tapstallene som Miljødirektoratet offentliggjorde i dag er foreløpige, og det er fortsatt noen uker igjen av beitesesongen.
- Det er dessverre slik at det er mye tap til rovdyr i slutten av sesongen. Jeg håper at skadetallet holder seg lavt ut sesongen, avslutter Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag,