Mattilsynet gjennomfører i 2021 og 2022 en landsdekkende tilsynskampanje som skal kartlegge hvordan grisene i Norge har det. De 600 gårdene som velges ut for tilsyn, skal være tilfeldig valgt ut, og ikke ut fra risiko for dårlig dyrehold, slik det har vært ved tidligere tilsynsrunder.

Bondelaget ønsker tilsynsrunden og inspektørene velkommen:

– Det er bra at Mattilsynet gjennomfører en landsdekkende, objektiv tilsynsrunde. Nå vil vi få fakta på bordet om hvordan norske griser har det, mener Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Han oppfordrer svinebønder som får besøk av Mattilsynet til å ta inspektørene godt imot: – Vi er ei åpen og ærlig næring, og det er viktig med samarbeid med inspektørene. Vi forventer det samme fra Mattilsynet, forutsigbarhet for regelverket og en åpen og ærlig forvaltning, sier han.

Velferden til dyra er viktig for Bondelaget, og et av temaene det jobbes mest med. Tidligere tilsynskampanjer har prioritert å besøke de gårdene hvor Mattilsynet mener det har vært størst risiko for at grisene ikke har det bra, og de har ikke vært landsdekkende. Likevel har resultatene i mange tilfeller blitt brukt til å slå fast status for hvordan svineproduksjon drives.

Det har skjedd store endringer i grisehold de siste årene, både hva Mattilsynet vurderer som tillatt innenfor regelverket, og hva som er gjengs praksis. Dette har hevet dyrevelferden. Blant annet har næringa utarbeidet et eget dyrevelferdsprogram for svin, som nå er forskriftsfestet. 99 prosent av alle gris er nå omfattet av dyrevelferdsprogrammet. Dermed forventer vi også at resultatene fra tilsynskampanjen vil vise at de fleste grisene god dyrevelferd. 

Hør Landbrukspodden om tilsynsrunden

Mye info på Mattilsynets temaside om tilsynsrunden

  • informasjon om kampanjen og hvordan den skal gjennomføres
  • informasjon om regelverket for dyrevelferd hos griser
  • regelverksveiledere
  • fagstøtten til Mattilsynets inspektører, som gir god informasjon om hva vi vil se etter når vi kommer på inspeksjon
  • informasjon om hva som skjer under og etter en inspeksjon med dyrevelferden.

Det er lagt mye forberedelse til tilsynskampanjen, blant annet har Mattilsynet utviklet en fagstøtte til sine inspektører. Enkelte deler av fagstøtten går lenger enn regelverket.  Bondelaget er opptatt av at Mattilsynets inspektører skiller mellom hva som er minimumskrav i regelverket og hva som er gode råd.

Mattilsynet har sendt brev til alle svineprodusenter, les det her.