Hvordan få økt bruk av husdyrgjødsel til biogassproduksjon?

Av Siv Iren Åmodt Moe,
  • Tips en venn om denne siden

Foto: Tine

En arbeidsgruppe har det siste året sett nærmere på hvordan eksisterende og nye virkemidler kan innrettes for å øke utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Nå er rapporten kommet.

Arbeidsgruppen har bestått av:
Landbruksdirektoratet
Miljødirektoratet
Norges Bondelag
Norsk Bonde og Småbrukarlag
Enova
Innovasjon Norge

Bakgrunn

Regjeringen lanserte i 2009 en målsetning om at 30 prosent av norsk husdyrgjødsel skulle gå til biogassproduksjon innen 2020. Det er imidlertid kun 1 prosent av gjødselressursene (ca. 70. 000 tonn) som er utnyttet i biogassproduksjon i dag. 

Utnyttelse av husdyrgjødsel i biogassproduksjonen bidrar til reduksjon av klimagassutslipp både i landbruket og andre sektorer. Ved å bruke husdyrgjødsel til biogass reduserer man utslipp av metan og lystass fra gjødsellager. Klimagassutslipp reduseres ytterligere dersom produsert biogass erstatter fossile energibærer og biorest erstatter mineralgjødsel.

Arbeidsgruppen hvor Norges Bondelag har vært en aktiv deltaker har sett på hvilke barrierer som finnes i dag og basert på det kommet med sine anbefalinger. 

"Biogass som klimatiltak blir viktig i landbrukets klimaplan." 

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag forteller at biogass vil bli en viktig brikke når jordbruket snart legger fram sin klimaplan, samtidig som det har en positiv effekt for andre sektorer.

Barrierer

De viktigste barrierene er knyttet til transportkostnader ved levering, og manglende mottaks- og oppgraderingskapasitet. I tillegg er det enkelte utfordringer knyttet til avsetningen. 

Anbefalinger for hvordan eksisterende virkemidler bør innrettes:

  • At klimanytte er ett av kriteriene for tilskudd til investering i produksjonsanlegg for biogass
  • Støtte til investering i gårdsanlegg løftes til 50 prosent
  • Tilskudd til bioøkonomiprosjekter opprettholder satsing på biogass
  • Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg (tilskudssatsen økes, hensyn til utmålingsenhet opprettholdes, det forankres en 10-års garanti i jordbruksavtalen.)

Anbefalinger for nye virkemidler:

  • At det stilles krav om dekke på biorestlageret og miljøvennlig spredning av biorest
  • Opprette et nettverk og rådgivningstilbud for gårdsanlegg
  • At det utarbeides en veileder i selvkostregelverket

Vi syns utvalgets anbefalinger er interessante og vil se nærmere på de fram mot jordbruksforhandlingene, sier Sigrid Hjørnegård.

LES HELE RAPPORTEN HER: 

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene 2017 - 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere