Matjord på Østre Toten.

Gjennom hele denne valgkampen har NRK reist rundt i landet for å debattere ulike temaer med lokalpolitikere, rikspolitikere og interesseorganisasjoner. I går var turen kommet til Kulturhuset Banken på Lillehammer, og temaet var landbruk. Brita Skallerud representererte Norges Bondelag i debatten, og Ragnhild Duserud fra Norges Bygdeungdomslag var også med.

NRK presentere flere problemstillinger knytta til jordvern og forslaget om å fjerne konsesjonsloven i løpet av dagen i går.

Millionkrig om matjorda presser bøndene

– 50 mål med jord i de mest attraktive områdene kan fort være verdt 500 millioner kroner. For en grunneier som eier et sånt område er det som å vinne i Lotto, mener Baard Schumann i Selvaag.

Han er sjefen for et av Norges største boligutviklingsselskap, og vet hvor verdifullt det er å kapre dyrkbar jord som overhodet ikke er tenkt til boligutbygging eller næringsvirksomhet.

Ved hjelp av langsiktige opsjonsavtaler sikrer de seg likevel tilgang. For med en økende befolkning blir stadig mer matjord byttet ut med leiligheter og asfalt. Bønder på Jæren, som ønsker å være anonyme, forteller om et massivt press fra utbyggere.

Les hele saken fra nrk.no her.

Følte seg pressa til å selge

NRK har også intervjua to bønder som følte seg pressa til å selge gården til kommunen. Lars Hagen i Ringsaker forstår at storsamfunnet krever sitt, og da han selv kjente presset om å selge jorda valgte han til slutt å si ja. Dermed fikk han 30 millioner kroner i lomma og 8 millioner i skatt. For pengene kjøpte han seg et småbruk i Veldre, der presset fra storsamfunnet var mindre.

Bonde Harald Skeie fra Hå nekta å selge matjorda på gården sin, men ble overkjørt av kommunens utbyggingsplaner. Nå blir det næringspark og sykkelsti der det en gang var dyrka mark.

Danske bønder har blitt leietakere

I forbindelse med at regjeringa foreslår å fjerne konsesjonsloven, har Dagsrevyen dratt til Danmark for å høre hvilke erfaringer de har gjort seg etter å ha liberalisert eiendomsregelverket. Der har de møtt den 25 år gamle bonden Jacob Therkilden som forpakter ei tomt på 3000 mål for det danske pensjonsselskapet AP Pension. Leia er på 3,6 millioner danske kroner i året.

–  Det var den eneste løsningen for at jeg kunne komme i gang med et gårdsbruk på den størrelsen jeg gjerne ville ha, sier han til NRK.

Investorerer vil kjøpe jord til utbygging

Regjeringas forslag om å fjerne konsesjonsloven innebærer at de vil gi alle tilgang til å kjøpe landbrukseiendommer, ikke bare de som vil dyrke jorda. Investor Jens Ulltveit-Moe bekrefter til Dagsrevyen at han er interessert i å kjøpe opp jord dersom konsesjonsloven forsvinner, og at det er fordi han vil bygge ut boliger og næringseiendommer.

– Det er avgjort interessant å kjøpe matjord for å bruke den til næringsutvikling og boliger. Det er helt bortreist å dyrke korn like i nærheten av Oslo og andre store byer. Ja, det skal opprettholdes gårder, men det kan ikke konkurrere med velferden til folk, sier han til NRK.