Broadcast live streaming video on Ustream

Det er FNs år for jordsmonn i år, og på et seminar i dag under Arendalsuka setter Norges Bondelag og Norske Felleskjøp fokuset på matjorda. Se seminaret i opptak over.

Jord er grunnlaget for jordbruk, og nasjonale og globale jordressurser, miljø og bærekraft og eiendomspolitikken knytta til matjord, er tema som blir tatt opp gjennom foredrag. Seminaret avsluttes med ei politikerutspørring om partienes politikk for matjord. Pål Farstad, (V), Ingunn Foss, (H), Line Henriette Hjemdal, (KrF), Odd Omland (Ap) og Geir Pollestad, (Sp) stiller. 

Ingunn Foss fra Høyre er en av politikerne som deltar i utspørringa som er siste post på seminaret.

Liten andel matjord i Norge

Norge har mindre matjord per innbygger enn gjennomsnittet globalt. Kun 3 % av det samla norske arealet er matjord. Kristina Thygesen fra FN-kontoret i Arendal vil se på norske jordressurser i et globalt perspektiv. Wenche Dramstad fra Norsk institutt for skog og landskap stiller spørsmålet om jordbruket er vår nye oljebrønn. 

Hvordan bruker vi matjorda mest mulig bærekraftig? Det er spørsmål Lars Haltbrekken fra Naturvernforbundet og Odd-Magne Harstad fra NMBU vil ta opp i sine foredrag. 

Dansk skrekkeksempel

Ni av ti kommuner har sagt nei til regjeringas forslag om å oppheve konsesjonsloven. Erfaringer fra det danske landbruket er urovekkende. Når landbrukseiendom selges på det åpne markedet til høystbydende, blir den samla gjelda til næringa svært høy og det er vanskelig for enkeltbønder å kjøpe seg gård. Resultatet er at stadig flere danske bønder jobber på gårder de ikke selv eier. Erfaringene fra dansk landbruk er tema for foredraget til advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Dahling, mens leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes vil snakke om hvordan vi utnytter jordressursene best mulig gjennom kanaliseringspolitikken.Erlend Stabell Daling er blant innlederne på seminaret.  

Matjorda under press fra regjeringa

Arendalsuka er et møtested for politikere og aktører fra organisasjoner og næringsliv, der ulike temaer blir tatt opp til debatt. I år blir også valgkampen dratt i gang i Arendal.

I årets valgkamp ønsker Norges Bondelag å rette fokuset mot matjorda og eiendomspolitikken. Den sittende regjeringa har foreslått flere endringer i regelverket som skal sikre at matjorda blir brukt til matproduksjon. Det mest radikale forslaget er å fjerne konsesjonsloven, loven som sikrer at landbrukseiendom blir brukt til landbruk. I tillegg har regjeringa levert en jordvernstrategi med svært lite ambisiøse mål for vern av matjord, og foreslått endringer i Plan- og bygningsloven som vil gjøre det enklere å omdisponere matjord.