Holder fast ved harmonisering av ammoniakk-norm

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag holder fast ved at ny norm for mulig eksponering av ammoniakk bør tilsvare EUs normer.

Illustrasjonsfoto: Marthe HaugdalArbeidstilsynet har foreslått en ny administrativ norm for ammoniakk. Administrative normer er retningsgivende for hva man kan utsettes for i arbeidsatmosfæren. En administrativ norm er en anbefalt maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker over en viss periode. Den administrative normen er som regel beregnet for gjennomsnittskonsentransjonen i en 8-timersperiode. Arbeidstilsynet mener normen skal være 15 ppm ppm = parts per million), mens Norges Bondelag holder fast ved at normen skal være 20 ppm - eller tilsvarende normen i EU.

Kan føre til økt avvikling

-Næringen ønsker å drive lovlig, og et regelverk som virker uoppnåelig kan desverre virke mot sin hensikt, skriver Bondelaget i et brev til Arbeidstilsynet. - Det er betydelig fare for at en norm for ammoniakk på 15 ppm ikke vil øke fornyingstakten, men føre til økt avvikling, heter det.

Arbeider for å redusere eksponeringen for ammoniakk

Norges Bondelag understreker samtidig at landbruket arbeider for å redusere eksponeringen for ammoniakk, både av hensyn til mennesker, dyr og økonomi. - Dagens regelverk er en utfordring i en del sammenhenger, og det arbeides både med rutinebeskrivelser og annen veiledning om drift og tekniske løsninger for å redusere eksponeringstid og -nivå. Samtidig er man opptatt av at regelverk er slik at det er oppnåelig i forhold til tilgjengelig teknologi, normal fornyingtakt, og i størst mulig grad harmonerer med land det er naturlig å sammenlikne seg med, heter det.

-For enkelte produksjonsformer er forslaget svært utfordrende, sev om norsk husdyrbruk har tatt i bruk tilgjengelig teknologi/byggestandarder, skriver Norges Bondelag til Arbeidstilsynet.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere