Historisk lavt tall

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Illustrasjonsbilde: Okser. En av de tre dødsulykkene i landbruket i fjor skjedde ved at en bonde ble stanget ihjel av okser.
Illustrasjonsbilde: Okser. En av de tre dødsulykkene i landbruket i fjor skjedde ved at en bonde ble stanget ihjel av okser.

Tre personer døde i ulykker knyttet til arbeid i landbruket i fjor. - Tre omkomne personer er tre for mye, men vi er glad for den positive utviklinga, og vil fortsette å jobbe for at vi unngår slike ulykker, sier Birte Usland.

Arbeidstilsynets tall for ulykker i landbruket viser at tre personer mistet livet i arbeid knyttet til landbruket i 2017. Det er et historisk lavt tall, ifølge oversikten fra Arbeidstilsynet som viser antall dødsfall fra 1989 til 2017. Hele landbruksnæringa har jobbet sammen og hatt fokus på godt HMS-arbeid over flere år.

Birte Usland- Denne type holdningsarbeid kan ikke gjøres ved skippertaksmetode, men krever langsiktig arbeid over tid. Det må under huden og bli en rutine, sier Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag. – Eksempelvis er det flere og flere som bruker setebelte på traktoren, legger hun til.

- Bondelaget har lagt ned ressurser i prosjektet Godt bondevett og kursopplegget Tryggere sammen. Det har medvirket til resultatene, og skal også videreutvikles, sier Usland.

Norsk Landbruksrådgivning gjør en viktig forebyggende jobb, og var i 2017 ute på nesten 2000 HMS-besøk på gårder.

– Det er flere faktorer som påvirker ulykkestallet i landbruket, men vi vet at målretta innsats og arbeid med HMS på gården nytter. Her er samarbeidet med faglagene, forsikringsbransjen og KSL essensielt, sier Halle Arnes, fagkoordinator HMS i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). 

 

 

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Ulveavgjørelsen må ankes

I dag kom dommen fra Borgarting Lagmannsrett i saken der WWF gikk til sak mot staten fordi de mener norsk ulveforvaltning er ulovlig. Lagmannsretten kom til at vedtak om uttak av streifulv var gyldig. Lisensfellingsvedtaket på Osdalen og Julussa var derimot ugyldig.

Hvordan vil Arbeiderpartiet utvikle norsk landbruk?

Norges største parti har markert seg stadig tydeligere i norsk landbrukspolitikk. Denne uka spør vi nestleder i partiet og melkebonde Bjørnar Skjæran om hvordan Arbeiderpartiet vil utvikle norsk landbruk.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere