Arbeidstilsynets tall for ulykker i landbruket viser at tre personer mistet livet i arbeid knyttet til landbruket i 2017. Det er et historisk lavt tall, ifølge oversikten fra Arbeidstilsynet som viser antall dødsfall fra 1989 til 2017. Hele landbruksnæringa har jobbet sammen og hatt fokus på godt HMS-arbeid over flere år.

Birte Usland- Denne type holdningsarbeid kan ikke gjøres ved skippertaksmetode, men krever langsiktig arbeid over tid. Det må under huden og bli en rutine, sier Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag. – Eksempelvis er det flere og flere som bruker setebelte på traktoren, legger hun til.

- Bondelaget har lagt ned ressurser i prosjektet Godt bondevett og kursopplegget Tryggere sammen. Det har medvirket til resultatene, og skal også videreutvikles, sier Usland.

Norsk Landbruksrådgivning gjør en viktig forebyggende jobb, og var i 2017 ute på nesten 2000 HMS-besøk på gårder.

– Det er flere faktorer som påvirker ulykkestallet i landbruket, men vi vet at målretta innsats og arbeid med HMS på gården nytter. Her er samarbeidet med faglagene, forsikringsbransjen og KSL essensielt, sier Halle Arnes, fagkoordinator HMS i Norsk Landbruksrådgiving (NLR).