Leder av Arbeiderpartiets programkomité, Helga Pedersen. Foto: Arbeiderpartiet flickr.com.

I dag presenterte Arbeiderpartiet sitt forslag til partiprogram for den neste fireårsperioden. Norges Bondelag er fornøyde med de overordnede målene partiene har for landbruket.

- Det er lov å skryte av Arbeiderpartiet i dag, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Målene for landbrukspolitikken er matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskapning og et bærekraftig landbruk.

Helt konkret er det positivt at Ap vil sikre et sterkt importvern, videreføre markedsordningene for landbruket og sikre samvirkets rolle som markedsregulator, sier Nils T. Bjørke.

Savner mål for inntektsnivå

Norges Bondelag registrerer at Arbeiderpartiet vil sikre en inntekstutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper i samfunnet, men det må mer til for å nå Ap og regjeringens mål om økt matproduksjon.

- Skal vi produsere mer mat må det et krafttak til for at bønder for å løfte økonomien i matproduksjonen, sier Nils T. Bjørke. Det nytter ikke med god inntektsutvikling i prosent når nivået er så lavt i utgangspunktet. Det må lønne seg mer å bruke penger på matproduksjon.

Arbeiderpartiet går også inn for styrt avvikling av pelsdyrnæringen.

- Skal dette få troverdighet i forhold til dyrevelferdshensyn må Arbeiderpartiet følge opp med forbud mot import og omsetning av pels i Norge. Pelsdyrnæringen rammes av at enkelte aktører har drevet uforsvarlig, sier Bjørke.

Må styrke jordvernet

Arbeiderpartiet har signalisert at jordvernet kan komme til å måtte vike for et mål om raskere utbygging av nye boliger i pressområdene.

- Bare 3 prosent av arealet vårt er dyrket mark. Skal vi nå Arbeiderpartiet og regjeringens mål om å øke den norske matproduksjonen i samsvar med befolkningsøkningen vil vi ha behov for denne jorda i fremtiden.

- Flere byggeprosjekter drar ut i tid fordi utbyggeren håper på å få konsesjon til å bygge på matjord. En strengere håndhevelse av jordvernet vil tvinge utbyggeren til å velge andre arealer med en gang, og på den måten kan regjeringen sørge for at nye boliger blir bygd raskere.